PHP 8.1.24 Released!

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

ODBC_TYPE (int)
ODBC_BINMODE_PASSTHRU (int)
ODBC_BINMODE_RETURN (int)
ODBC_BINMODE_CONVERT (int)
SQL_ODBC_CURSORS (int)
SQL_CUR_USE_DRIVER (int)
SQL_CUR_USE_IF_NEEDED (int)
SQL_CUR_USE_ODBC (int)
SQL_CONCURRENCY (int)
SQL_CONCUR_READ_ONLY (int)
SQL_CONCUR_LOCK (int)
SQL_CONCUR_ROWVER (int)
SQL_CONCUR_VALUES (int)
SQL_CURSOR_TYPE (int)
SQL_CURSOR_FORWARD_ONLY (int)
SQL_CURSOR_KEYSET_DRIVEN (int)
SQL_CURSOR_DYNAMIC (int)
SQL_CURSOR_STATIC (int)
SQL_KEYSET_SIZE (int)
SQL_CHAR (int)
SQL_VARCHAR (int)
SQL_LONGVARCHAR (int)
SQL_DECIMAL (int)
SQL_NUMERIC (int)
SQL_BIT (int)
SQL_TINYINT (int)
SQL_SMALLINT (int)
SQL_INTEGER (int)
SQL_BIGINT (int)
SQL_REAL (int)
SQL_FLOAT (int)
SQL_DOUBLE (int)
SQL_BINARY (int)
SQL_VARBINARY (int)
SQL_LONGVARBINARY (int)
SQL_DATE (int)
SQL_TIME (int)
SQL_TIMESTAMP (int)
SQL_TYPE_DATE (int)
SQL_TYPE_TIME (int)
SQL_TYPE_TIMESTAMP (int)
SQL_BEST_ROWID (int)
SQL_ROWVER (int)
SQL_SCOPE_CURROW (int)
SQL_SCOPE_TRANSACTION (int)
SQL_SCOPE_SESSION (int)
SQL_NO_NULLS (int)
SQL_NULLABLE (int)
SQL_INDEX_UNIQUE (int)
SQL_INDEX_ALL (int)
SQL_ENSURE (int)
SQL_QUICK (int)
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top