Statement on glibc/iconv Vulnerability

Giriş

Normal ODBC desteğine ek olarak, PHP'nin çeşitli veritabanlarına erişimini mümkün kılmak için Tekilleştirilmiş ODBC desteği de sağlanmıştır. uODBC kendi programlama arayüzünü gerçeklemek için anlamsallığı ODBC programlama arayüzünden alır. Neredeyse birbirinin aynı bir sürü veritabanı sürücüsü yapmak yerine bu sürücüler tek bir ODBC işlevleri kümesiyle gerçeklenmiştir.

Tekilleştirilmiş ODBC işlevlerince desteklenen veritabanları: » Adabas D, » IBM DB2, » iODBC, » Solid, ve » Sybase SQL Anywhere.

Bilginize:

iODBC dışında, bu veritabanlarına bağlanırken başka ODBC gerekmez. Bunlarla çalışırken kullandığınız işlevler ODBC işlevleriyle aynı isimleri ve sözdizimini paylaşırlar. Bununla birlikte, PHP'yi iODBC desteğiyle derleyerek PHP uygulamalarınızda ODBC uyumlu sürücüleri de kullanabilirsiniz. iODBC hakkında ayrıntılı bilgi için » http://www.iodbc.org/ adresine unixODBC için ise » http://www.iodbc.org/ adresine bakınız.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top