PHPCon Poland 2024

odbc_setoption

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

odbc_setoptionODBC ayarlarını yapar

Açıklama

odbc_setoption(
    resource $odbc,
    int $işlev,
    int $seçenek,
    int $değer
): bool

Bu işlevle ODBC seçenekleri, belli bir bağlantı veya sonuç kümesine uygun olarak ayarlanır. Çok oyuncaklı ODBC sürücülerinye ilgili sorunların üstesinden gelmek için tasarlanmıştır. Sadece bir ODBC programcısı iseniz veya çeşitli seçeneklerin ne anlama geldiğini öğrenmek isterseniz işe yarar. Farklı seçenekleri ve değerleri açıklayan iyi bir ODBC kılavuzuna mutlaka ihtiyacınız olacaktır. Farklı sürücü sürümleri farklı seçenekler sunar.

ODBC sürücüsüne bağlı olarak işlevin etkileri değişebildiğinden halka açık betiklerde bu işlevi kesinlikle kullanmamalısınız. Ayrıca, bağlantı kurulmadan veya sorgu hazırlanmadan önce atanması gereken bazı ODBC seçenekleri de bu işlevle kullanılamamaktadır. Bununla birlikte, belli bir işi PHP ile yapmanız mümkünse, açıktır ki, patronunuz bunların hepsini yapabilen bir ticari ürünü kullanmanızı istemeyecektir.

Bağımsız Değişkenler

odbc

Ayar değişikliği yapılacak bağlantı veya sonuç kimliği. Bu, SQLSetConnectOption() için bir bağlantı kimliği, SQLSetStmtOption(), için ise bir sonuç kimliğidir.

işlev

ODBC işlevi kullanılacak mı?. Değer, SQLSetConnectOption() için 1, SQLSetStmtOption() için 2 olmalıdır.

seçenek

Değeri ayarlanacak seçenek.

değer

Ayarlanacak seçeneğin değeri.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - odbc_setoption() örnekleri

<?php
// 1. SQLSetConnectOption() için 102. seçenek: SQL_AUTOCOMMIT.
// SQL_AUTOCOMMIT için 1. değer: SQL_AUTOCOMMIT_ON.
// Bu örnek, odbc_autocommit($conn, true); işlevinin yaptığını yapar

odbc_setoption($conn, 1, 102, 1);

// 2. SQLSetStmtOption() için 0. seçenek: SQL_QUERY_TIMEOUT.
// Bu örnek, sorgunun 30 saniyede zaman aşımına uğramasını sağlar.

$result = odbc_prepare($conn, $sql);
odbc_setoption($result, 2, 0, 30);
odbc_execute($result);
?>

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-1
egil at wp dot pl
15 years ago
Some options for Microsoft SQL Server ODBC:
1 - (SQL_MAX_ROWS) show top x rows
6 - (SQL_CURSOR_TYPE) zmiana kursora - ma działać dopiero w PHP 5.3

You can "translate" constant names (found on e.g. Microsoft website) to appropriate values using this page:
http://www.freepascal.org/docs-html/packages/odbcsql/index-2.html

BTW. If anyone is banging his head about "cursor type changed" warning while using execute with ORDER BY clause, then just use exec for now (remember to addslashes for yourself). In PHP 5.3 a Bug #43668 will be fixed and it will allow you to change a cursor type to SQL_CUR_USE_ODBC.

Note that you could also try to select a cursor type in odbc_connect, but that didn't work for me (much more problems appeared then it solved).
To Top