odbc_statistics

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

odbc_statisticsBir tablo hakkındaki istatistikleri döndürür

Açıklama

odbc_statistics(
    resource $odbc,
    ?string $katalog,
    string $şema,
    string $tablo,
    int $eşsiz,
    int $doğruluk
): resource|false

Bir tablo ve indisleri hakkında istatistiksel bilgi döndürür.

Bağımsız Değişkenler

odbc

ODBC bağlantı tanıtıcısı; ayrıntılar için odbc_connect() işlevine bakınız.

katalog

Katalog (ODBC 2 argosunda 'qualifier' ).

şema

Şema (ODBC 2 argosunda 'owner').

tablo

Tablo ismi.

eşsiz

Sıralama türü. SQL_INDEX_UNIQUE ya da SQL_INDEX_ALL.

doğruluk

SQL_ENSURE ya da SQL_QUICK. İkncisi, sadece kolayca sunucudan alınabilecekse, sürücünün CARDINALITY ve PAGES alanlarını almasını ister.

Dönen Değerler

Hata durumunda false yoksa istenen bilgiyi içeren bir ODBC sonuç tanıtıcısı döner.

Sonuç kümesi şu sütunlardan oluşur:

 • TABLE_CAT
 • TABLE_SCHEM
 • TABLE_NAME
 • NON_UNIQUE
 • INDEX_QUALIFIER
 • INDEX_NAME
 • TYPE
 • ORDINAL_POSITION
 • COLUMN_NAME
 • ASC_OR_DESC
 • CARDINALITY
 • PAGES
 • FILTER_CONDITION
Drivers can report additional columns.

Sonuç kümesi şu sütunlara göre sıralanır: NON_UNIQUE, TYPE, INDEX_QUALIFIER, INDEX_NAME ve ORDINAL_POSITION

Örnekler

Örnek 1 - Tablo istatistikleri listesi

<?php
$conn
= odbc_connect($dsn, $user, $pass);
$statistics = odbc_statistics($conn, 'TutorialDB', 'dbo', 'TEST', SQL_INDEX_UNIQUE, SQL_QUICK);
while ((
$row = odbc_fetch_array($statistics))) {
print_r($row);
break;
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [TABLE_CAT] => TutorialDB
  [TABLE_SCHEM] => dbo
  [TABLE_NAME] => TEST
  [NON_UNIQUE] =>
  [INDEX_QUALIFIER] =>
  [INDEX_NAME] =>
  [TYPE] => 0
  [ORDINAL_POSITION] =>
  [COLUMN_NAME] =>
  [ASC_OR_DESC] =>
  [CARDINALITY] => 15
  [PAGES] => 3
  [FILTER_CONDITION] =>
)

Ayrıca Bakınız

 • odbc_tables() - Belli bir veri kaynağında bulunan tablo isimlerini döndürür

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
2
eion at bigfoot dot com
13 years ago
A couple of the function parameters are undefined:

unique - determines whether you want to return just unique indexes or all indexes. Use SQL_INDEX_UNIQUE or SQL_INDEX_ALL for this parameter

accuracy - whether you wan to return everything there is to know about the table or just what information is readily available. Use SQL_ENSURE or SQL_QUICK for this parameter

For a bit more info about this function see the ODBC function SQLStatistics() at http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms711022(v=vs.85).aspx
To Top