ftp_nb_fget

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ftp_nb_fgetFTP sunucusundan dosyayı (engellenmeyen kipte) indirip bir dosya tanıtıcısına yazar

Açıklama

ftp_nb_fget(
    FTP\Connection $ftp,
    resource $dt,
    string $uzak_dosya,
    int $kip = FTP_BINARY,
    int $başlangıç = 0
): int

ftp_nb_fget() işlevi FTP sunucusundan dosyayı indirirken veriyi açık bir dosya tanıtıcısına yazar.

Bu işlevin ftp_get() işlevinden farkı bu işlevin dosyayı eşzamansız olarak indirmesidir. Yani indirme işlemi sırasında başka işlemler yapabilirsiniz.

Bağımsız Değişkenler

ftp

Bir FTP\Connection nesnesi.

dt

Verinin saklanacağı açık dosya tanıtıcısı.

uzak_dosya

Dosyanın FTP sunucusundaki yolu.

kip

Aktarım kipi. FTP_ASCII veya FTP_BINARY olabilir.

başlangıç

İndirmenin başlatılacağı uzak dosyadaki konum.

Dönen Değerler

FTP_FAILED veya FTP_FINISHED ya da FTP_MOREDATA döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 ftp bağımsız değişkeni artık FTP\Connection nesnesi kabul ediyor; evvelce ftp özkaynağı kabul ediyordu.
7.3.0 kip seçimlik oldu. Evvelce zorunluydu.

Örnekler

Örnek 1 - ftp_nb_fget() örneği

<?php

// Yazmak için bir dosya açalım
$file = 'index.php';
$fp = fopen($file, 'w');

$ftp = ftp_connect($ftp_server);

$login_result = ftp_login($ftp, $ftp_user_name, $ftp_user_pass);

// İndirmeyi başlatalım
$ret = ftp_nb_fget($ftp, $fp, $file, FTP_BINARY);
while (
$ret == FTP_MOREDATA) {

// Başka şeyler yapalım
echo ".";

// İndirmeye devam...
$ret = ftp_nb_continue($ftp);
}
if (
$ret != FTP_FINISHED) {
echo
"Dosya indirilirken bir hata oluştu...";
exit(
1);
}

// dosya tanıtıcısını kapatalım
fclose($fp);
?>

Ayrıca Bakınız

  • ftp_nb_get() - FTP sunucusundan (engellenmeyen kipte) bir dosya indirir
  • ftp_nb_continue() - Dosya alımını/gönderimini (engellenmeyen kipte) kaldığı yerden devam ettirir
  • ftp_fget() - FTP sunucusundan dosyayı indirip bir dosya tanıtıcısına yazar
  • ftp_get() - FTP sunucusundan bir dosya indirir

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
6
pilif at pilif dot ch
19 years ago
If you want to monitor the progress of the download, you may use the filesize()-Function.

But note: The results of said function are cached, so you'll always get 0 bytes. Call clearstatcache() before calling filesize() to determine the actual size of the downloaded file.

This may have performance implications, but if you want to provide the information, there's no way around it.

Above sample extended:

<?php
// get the size of the remote file
$fs = ftp_size($my_connection, "test");

// Initate the download
$ret = ftp_nb_get($my_connection, "test", "README", FTP_BINARY);
while (
$ret == FTP_MOREDATA) {

clearstatcache(); // <- this is important
$dld = filesize($locfile);
if (
$dld > 0 ){
// calculate percentage
$i = ($dld/$fs)*100;
printf("\r\t%d%% downloaded", $i);
}

// Continue downloading...
$ret = ftp_nb_continue ($my_connection);
}
if (
$ret != FTP_FINISHED) {
echo
"There was an error downloading the file...";
exit(
1);
}
?>

Philip
To Top