ftp_append

(PHP 7 >= 7.2.0, PHP 8)

ftp_appendBir dosyanın içeriğini FTP sunucusundaki başka bir dosyaya ekler

Açıklama

ftp_append(
    FTP\Connection $ftp,
    string $uzak_dosya,
    string $yerel_dosya,
    int $kip = FTP_BINARY
): bool

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

ftp

Bir FTP\Connection nesnesi.

uzak_dosya

yerel_dosya

kip

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 ftp bağımsız değişkeni artık FTP\Connection nesnesi kabul ediyor; evvelce ftp özkaynağı kabul ediyordu.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top