PHP 8.1.0 Beta 1 available for testing

ftp_append

(PHP 7 >= 7.2.0, PHP 8)

ftp_appendBir dosyanın içeriğini FTP sunucusundaki başka bir dosyaya ekler

Açıklama

ftp_append(
    resource $ftp,
    string $uzak_dosya,
    string $yerel_dosya,
    int $kip = FTP_BINARY
): bool

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

ftp

uzak_dosya

yerel_dosya

kip

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top