PHP 7.4.24 Released!

ftp_nb_fput

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ftp_nb_fputFTP sunucusuna (engellenmeyen kipte) dosya yüklemek için bir dosya tanıtıcısı kullanır

Açıklama

ftp_nb_fput(
    FTP\Connection $ftp,
    string $uzak_dosya,
    resource $dt,
    int $kip = FTP_BINARY,
    int $başlangıç = 0
): int

ftp_nb_fput() işlevi FTP sunucusuna dosya yüklerken dt ile belirtilen dosya tanıtıcısı kullanır.

Bu işlevin ftp_put() işlevinden farkı bu işlevin dosyayı eşzamansız olarak yüklemesidir. Yani yükleme işlemi sırasında başka işlemler yapabilirsiniz.

Değiştirgeler

ftp_akımı

Bir FTP\Connection nesnesi.

uzak_dosya

Dosyanın FTP sunucusundaki yolu.

dt

Yerel dosyanın açık dosya tanıtıcısı. Okuma işlemi dosyanın sonuna gelindiğinde durur.

kip

Aktarım kipi. FTP_ASCII veya FTP_BINARY olabilir.

başlangıç

Karşıya yüklemenin başlatılacağı uzak dosyadaki konum.

Dönen Değerler

FTP_FAILED veya FTP_FINISHED ya da FTP_MOREDATA döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 ftp değiştirgesi artık FTP\Connection nesnesi kabul ediyor; evvelce ftp özkaynağı kabul ediyordu.
7.3.0 kip seçimlik oldu. Evvelce zorunluydu.

Örnekler

Örnek 1 - ftp_nb_fput() örneği

<?php

$file 
'index.php';

$fp fopen($file'r');

$ftp ftp_connect($ftp_server);

$login_result ftp_login($ftp$ftp_user_name$ftp_user_pass);

// yüklemeyi başlatalım
$ret ftp_nb_fput($ftp$file$fpFTP_BINARY);
while (
$ret == FTP_MOREDATA) {

   
// Başka şeyler yapalım
   
echo ".";

   
// Yüklemeye devam...
   
$ret ftp_nb_continue($ftp);
}
if (
$ret != FTP_FINISHED) {
   echo 
"Dosya yüklenirken bir hata oluştu...";
   exit(
1);
}

fclose($fp);
?>

Ayrıca Bakınız

  • ftp_nb_put() - Bir dosyayı FTP sunucusuna (eşzamansız kipte) yükler
  • ftp_nb_continue() - Dosya alımını/gönderimini (engellenmeyen kipte) kaldığı yerden devam ettirir
  • ftp_put() - FTP sunucusuna bir dosya yükler
  • ftp_fput() - FTP sunucusuna dosya tanıtıcısı belirtilen dosyayı yükler

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
2
jascha at bluestatedigital dot com
16 years ago
There is an easy way to check progress while uploading a file.  Just use the ftell function to watch the position in the file handle.  ftp_nb_fput will increment the position as the file is transferred.

Example:

<?

    $fh = fopen ($file_name, "r");
    $ret = ftp_nb_fput ($ftp, $file_name, $fh, FTP_BINARY);
    while ($ret == FTP_MOREDATA) {
        print ftell ($fh)."\n";
        $ret = ftp_nb_continue($ftp);
    }
    if ($ret != FTP_FINISHED) {
        print ("error uploading\n");
        exit(1);
    }
    fclose($fh);

?>

This will print out the number of bytes transferred thus far, every time the loop runs.  Coverting this into a percentage is simply a matter of dividing the number of bytes transferred by the total size of the file.
up
-3
marcopardo at gmx dot de
1 year ago
FTP_FAILED = 0
FTP_FINISHED = 1
FTP_MOREDATA = 2
To Top