PHPCon Poland 2024

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

FTP_ASCII (int)

FTP_AUTOSEEK (int)

Bilgi için ftp_set_option() işlevine bakınız.

FTP_AUTORESUME (int)

GET ve PUT istekleri için devam etme ve başlangıç konumunu otomatik olarak belirler (yalnızca FTP_AUTOSEEK etkinleştirildiğinde çalışır).

FTP_FAILED (int)

Eşzamansız aktarım başarısız oldu.

FTP_FINISHED (int)

Eşzamansız aktarım bitti

FTP_MOREDATA (int)

Eşzamansız aktarım hala etkin

FTP_TEXT (int)

FTP_ASCII için takma ad.

FTP_BINARY (int)

FTP_IMAGE (int)

FTP_BINARY için takma ad.

FTP_TIMEOUT_SEC (int)

Bilgi için ftp_set_option() işlevine bakınız.

FTP_USEPASVADDRESS (int)

Bilgi için ftp_set_option() işlevine bakınız.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top