CascadiaPHP 2024

ftp_set_option

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ftp_set_optionÇalışma anı seçeneklerini belirler

Açıklama

ftp_set_option(FTP\Connection $ftp, int $seçenek, int|bool $değer): bool

Belirtilen FTP bağlantısı ile ilgili seçenekleri belirler.

Bağımsız Değişkenler

ftp

Bir FTP\Connection nesnesi.

seçenek

Şimdilik desteklenen seçenekler:

Desteklenen çalışma anı FTP seçenekleri
FTP_TIMEOUT_SEC Ağ ile ilgili işlevlerde kullanılan zaman aşımını değiştirir. değer sıfırdan büyük bir tamsayı olmalıdır. Öntanımlı zaman aşımı 90 saniyedir.
FTP_AUTOSEEK Etkin olduğunda, devam_yeri veya başlama_yeri bağımsız değişkenli bir GET veya PUT isteğinde dosya içinde önce belirtilen konum aranır. Bu seçenek öntanımlı olarak etkindir.
FTP_USEPASVADDRESS Etkin olmadığında, PASV komutuna yanıtta FTP sunucusu tarafından döndürülen IP adresi yok sayılır ve yerine ftp_connect() ile sağlanan IP adresi kullanılır. değer mantıksal bir değer olmalıdır.

değer

Bu bağımsız değişkenin değeri seçenekler bağımsız değişkenine göre değişir.

Dönen Değerler

Seçenek tanımlanabilmişse true yoksa false döner. Belirtilen seçenek desteklenmiyorsa veya belirtilen değer seçenek için uygun değilse bir uyarı verilir.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 ftp bağımsız değişkeni artık FTP\Connection nesnesi kabul ediyor; evvelce ftp özkaynağı kabul ediyordu.

Örnekler

Örnek 1 - ftp_set_option() örneği

<?php
// Ağ zaman aşımını 10 saniye yapalım
ftp_set_option($ftp, FTP_TIMEOUT_SEC, 10);
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top