CascadiaPHP 2024

ftp_raw

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ftp_rawBir FTP sunucusuna bir komut gönderir

Açıklama

ftp_raw(FTP\Connection $ftp, string $komut): ?array

Bir FTP sunucusuna komut komutunu gönderir.

Bağımsız Değişkenler

ftp

Bir FTP\Connection nesnesi.

komut

Çalıştırılacak komut.

Dönen Değerler

Sunucunun komuta yanıtını bir dizi içinde döndürür, başarısızlık durumunda null döner. Yanıt dizgelerine herhangi bir işlem yapılmaz ve işlev komutun başarılı olup olmadığıyla ilgilenmez.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 ftp bağımsız değişkeni artık FTP\Connection nesnesi kabul ediyor; evvelce ftp özkaynağı kabul ediyordu.

Örnekler

Örnek 1 - Bir FTP sunucusuna ftp_raw() kullanarak el yordamıyla oturum açmak

<?php
$ftp
= ftp_connect("ftp.example.com");

/* Komut şu işlev ile aynı işi yapacak:
ftp_login($ftp, "birey", "parola"); */
ftp_raw($ftp, "USER birey");
ftp_raw($ftp, "PASS parola");
?>

Ayrıca Bakınız

  • ftp_exec() - FTP sunucusunda bir komut çalıştırma isteği yapar

add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
4
nightwalker85 at gmail dot com
19 years ago
<?
ftp_raw($ftpconn,"CLNT <client>");
?>

Is a good way to let the ftp-server know which client it's dealing with. Guess this can be useful if you're making a homemade ftp-client. Only do this if the ftp-server has responded to FEAT command with a response including CLNT.
up
2
www.bossftp.com
15 years ago
Note that the $command can not contains any illegal character such as \n, \r, \t, or this function will return NULL.

Try using the trim() before calling ftp_raw().

<?php
ftp_raw
($connid, trim($command));
?>
up
1
WebSee.ru
14 years ago
How to realize the possibility of transferring data from one FTP-server to another via FXP?

<?php
// ...

$ansver = ftp_raw($ftp_conn1, 'PASV');

if (
intval($ansver[0]) == 227) {
ftp_raw($ftp_conn2, 'PORT '.substr($ansver[0], $n = strpos($ansver[0], '(') + 1, strpos($m[0], ')', $n) - $n));
ftp_raw($ftp_conn1, 'STOR '.$filename); // need asynchronously (non-blocking)
ftp_raw($ftp_conn2, 'RETR '.$filename);
}
?>
To Top