ftp_fget

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

ftp_fgetFTP sunucusundan dosyayı indirip bir dosya tanıtıcısına yazar

Açıklama

ftp_fget ( resource $ftp_akımı , resource $dt , string $uzak_dosya , int $kip [, int $devam_yeri = 0 ] ) : bool

ftp_fget() işlevi FTP sunucusundan dosyayı indirirken veriyi açık bir dosya tanıtıcısına yazar.

Değiştirgeler

ftp_akımı

FTP bağlantısının bağlantı tanıtıcısı.

dt

Verinin saklanacağı açık dosya tanıtıcısı.

uzak_dosya

Dosyanın FTP sunucusundaki yolu.

kip

Aktarım kipi. FTP_ASCII veya FTP_BINARY olabilir.

devam_yeri

İndirmenin başlatılacağı bayt konumu.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - ftp_fget() örneği

<?php

// dosyaları hazırlayalım
$uzak 'somefile.txt';
$yerel 'localfile.txt';

// Yazmak için bir dosya açalım
$dt fopen($yerel'w');

// temel bağlantıyı kuralım
$conn_id ftp_connect($ftp_server);

// Kullanıcı adı ve parola ile oturum açalım
$login_result ftp_login($conn_id$ftp_user_name$ftp_user_pass);

// $uzak dosyasını indirip $dt tanıtıcısına yazmayı deneyelim
if (ftp_fget($conn_id$dt$uzakFTP_ASCII0)) {
 echo 
"$yerel dosyasına başarıyla yazıldı\n";
} else {
 echo 
"$uzak dosyası $yerel dosyasına yazılırken bir hata oluştu\n";
}

// bağlantıyı ve dosya tanıtıcısını kapatalım
ftp_close($conn_id);
fclose($dt);
?>

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
4.3.0 devam_yeri değiştirgesi eklendi.

Ayrıca Bakınız

  • ftp_get() - FTP sunucusundan bir dosya indirir
  • ftp_nb_get() - FTP sunucusundan (engellenmeyen kipte) bir dosya indirir
  • ftp_nb_fget() - FTP sunucusundan dosyayı (engellenmeyen kipte) indirip bir dosya tanıtıcısına yazar

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top