PHP 7.3.14 Released

ftp_rmdir

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

ftp_rmdirBir dizini siler

Açıklama

ftp_rmdir ( resource $ftp_akımı , string $dizin ) : bool

Belirtilen dizin FTP sunucusundan silinir.

Değiştirgeler

ftp_akımı

FTP bağlantısının bağlantı tanıtıcısı.

dizin

Silinecek dizin. Mutlak bir yol olarak veya boş bir dizin için göreli bir yol olarak belirtilebilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - ftp_rmdir() örneği

<?php

$dir 
'www/';

// Temel bağlantıyı kuralım
$conn_id ftp_connect($ftp_server);

// kullanıcı adı ve parola ile oturum açalım
$login_result ftp_login($conn_id$ftp_user_name$ftp_user_pass);

// $dir dizinini silmeye çalışalım
if (ftp_rmdir($conn_id$dir)) {
    echo 
"$dir sorunsuz silindi\n";
} else {
    echo 
"$dir silinirken bir sorun çıktı\n";
}

ftp_close($conn_id);

?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
4
karl AT karlgroves.com
8 years ago
Please note that this function, like rmdir, requires that the directory be empty.
To Top