PHP Conference China 2020

ftp_rmdir

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

ftp_rmdirBir dizini siler

Açıklama

ftp_rmdir ( resource $ftp_akımı , string $dizin ) : bool

Belirtilen dizin FTP sunucusundan silinir.

Değiştirgeler

ftp_akımı

FTP bağlantısının bağlantı tanıtıcısı.

dizin

Silinecek dizin. Mutlak bir yol olarak veya boş bir dizin için göreli bir yol olarak belirtilebilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - ftp_rmdir() örneği

<?php

$dir 
'www/';

// Temel bağlantıyı kuralım
$conn_id ftp_connect($ftp_server);

// kullanıcı adı ve parola ile oturum açalım
$login_result ftp_login($conn_id$ftp_user_name$ftp_user_pass);

// $dir dizinini silmeye çalışalım
if (ftp_rmdir($conn_id$dir)) {
    echo 
"$dir sorunsuz silindi\n";
} else {
    echo 
"$dir silinirken bir sorun çıktı\n";
}

ftp_close($conn_id);

?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
5
karl AT karlgroves.com
9 years ago
Please note that this function, like rmdir, requires that the directory be empty.
up
1
johan dot kerreneur at gmail dot com
4 months ago
ftp_rmdir() delete only empty folders...

if you want to delete the entire contents of a folder try its.

Exemple...

<?php
$ftp_server
= "YourIP";
$ftp_user_name = "YourUsername";
$ftp_user_pass = "YourPassword";

// Connection
echo "Connecting to $ftp_server";
$conn_id = ftp_connect($ftp_server);
$login_result = ftp_login($conn_id, $ftp_user_name, $ftp_user_pass);

//Enable PASV ( Note: must be done after ftp_login() )
ftp_pasv($conn_id, true);

// check connection
if((!$conn_id) || (!$login_result)){
    die(
"FTP connection has failed !");
}
echo
"<br/>Login Ok.";

// Function to delete an entire folder
function ftp_rrmdir($conn_id, $directory){
   
$lists = ftp_mlsd($conn_id, $directory);
    unset(
$lists[0]);
    unset(
$lists[1]);

    foreach(
$lists as $list){
       
$full = $directory . '/' . $list['name'];

        if(
$list['type'] == 'dir'){
           
ftp_rrmdir($conn_id, $full);
        }else{
           
ftp_delete($conn_id, $full);
        }
    }

   
ftp_rmdir($conn_id, $directory);
    return
true;
}

//Now run ftp_rrmdir()
if(ftp_rrmdir($conn_id, 'YOUR/PATH/')){
    echo =
"Folder deleted !";
}

//close
ftp_close($conn_id);

?>
To Top