ftp_systype

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

ftp_systypeUzak FTP sunucusunun sistem türü tanıtıcısını döndürür

Açıklama

ftp_systype ( resource $ftp_akımı ) : string

Uzak FTP sunucusunun sistem türü tanıtıcısını döndürür.

Değiştirgeler

ftp_akımı

FTP bağlantısının bağlantı tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Hata durumunda FALSE yoksa uzar sistemin türünü döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - ftp_systype() örneği

<?php

// ftp bağlantısı
$ftp ftp_connect('ftp.example.com');
ftp_login($ftp'user''password');

// sistem türünü öğrenelim
if ($type ftp_systype($ftp)) {
    echo 
"Example.com $type takviyelidir.\n";
} else {
    echo 
"Sistem türü bulunumadı";
}

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Example.com UNIX takviyelidir.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top