International PHP Conference Munich 2021

ftp_systype

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ftp_systypeUzak FTP sunucusunun sistem türü tanıtıcısını döndürür

Açıklama

ftp_systype(resource $ftp): string|false

Uzak FTP sunucusunun sistem türü tanıtıcısını döndürür.

Değiştirgeler

ftp

FTP bağlantısının bağlantı tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Hata durumunda false yoksa uzar sistemin türünü döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - ftp_systype() örneği

<?php

// ftp bağlantısı
$ftp ftp_connect('ftp.example.com');
ftp_login($ftp'user''password');

// sistem türünü öğrenelim
if ($type ftp_systype($ftp)) {
    echo 
"Example.com $type takviyelidir.\n";
} else {
    echo 
"Sistem türü bulunumadı";
}

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Example.com UNIX takviyelidir.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
Buckwheat469 at hotmail dot com
14 years ago
ftp_systype can be a good way of checking the state of a connection, since PHP doesn't have a better system to check the state of an ftp connection (is_connected would be nice).

if (!($type = ftp_systype($conn_id))) {
    echo "FTP connection has failed! Trying again.\n";
    $conn_id = ftp_connect($ftp_server);
    $login_result = ftp_login($conn_id, $ftp_user, $ftp_pass);
}
To Top