ftp_connect

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ftp_connectBir FTP bağlantısı açar

Açıklama

ftp_connect(string $adres, int $port = 21, int $zamanaşımı = 90): FTP\Connection|false

ftp_connect() işlevi belirtilen adresteki FTP sunucusuna bağlantı kurar.

Bağımsız Değişkenler

adres

FTP sunucusunun adresi.Bu dizgenin bir bölü çizgisi ile bitirilmemesi ve ftp:// ile öncelenmemesi gerekir.

port

Bu bağımsız değişken normal portun dışında bir port belirtmek için kullanılır. Verilmezse veya 0 belirtilirse öntanımlı FTP portu olan 21 kullanılır.

zamanaşımı

Bu bağımsız değişkende her türlü ağ işlemi için saniye cinsinden zaman aşımı belirtilir. Belirtilmezse 90 saniye öntanımlı değerdir. Bu zaman aşımını istediğiniz zaman ftp_set_option() ile değiştirebilir ve ftp_get_option() ile sorgulayabilirsiniz.

Dönen Değerler

Başarı durumunda FTP\Connection nesnesi, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 Başarı durumunda artık FTP\Connection nesnesi dönüyor, evvelce bir özkaynak dönerdi.

Örnekler

Örnek 1 - ftp_connect() örneği

<?php

$ftp_server
= "ftp.example.com";

// Bağlantıyı kuralım
$ftp = ftp_connect($ftp_server) or die(
"$ftp_server adresine bağlantı kurulamadı");

?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
18
sean at boyercentral dot net
15 years ago
Ever needed to create an FTP connection resource defaulted to a particular dir from a URI? Here's a simple function that will take a URI like ftp://username:password@subdomain.example.com/path1/path2/, and return an FTP connection resource.

<?php
function getFtpConnection($uri)
{
// Split FTP URI into:
// $match[0] = ftp://username:password@sld.domain.tld/path1/path2/
// $match[1] = ftp://
// $match[2] = username
// $match[3] = password
// $match[4] = sld.domain.tld
// $match[5] = /path1/path2/
preg_match("/ftp:\/\/(.*?):(.*?)@(.*?)(\/.*)/i", $uri, $match);

// Set up a connection
$conn = ftp_connect($match[1] . $match[4] . $match[5]);

// Login
if (ftp_login($conn, $match[2], $match[3]))
{
// Change the dir
ftp_chdir($conn, $match[5]);

// Return the resource
return $conn;
}

// Or retun null
return null;
}
?>
To Top