ftp_mdtm

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ftp_mdtmBelirtilen dosyanın son değişiklik zamanını döndürür

Açıklama

ftp_mdtm(FTP\Connection $ftp, string $dosya): int

FTP sunucusundaki dosya dosyasının son değişiklik zamanını döndürür.

Bilginize:

Her sunucu bu özelliği desteklemez!

Bilginize:

ftp_mdtm() işlevi dizinler için işlem yapmaz.

Bağımsız Değişkenler

ftp

Bir FTP\Connection nesnesi.

dosya

Son değişiklik zamanı sorgulanacak dosya.

Dönen Değerler

Hata durumunda -1 yoksa belirtilen dosyanın son değişiklik zamanını bir yerel Unix zaman damgası olarak döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 ftp bağımsız değişkeni artık FTP\Connection nesnesi kabul ediyor; evvelce ftp özkaynağı kabul ediyordu.

Örnekler

Örnek 1 - ftp_mdtm() örneği

<?php

$file
= 'somefile.txt';

// temel bağlantıyı kuralım
$ftp = ftp_connect($ftp_server);

// Kullanıcı adı ve parola ile oturum açalım
$login_result = ftp_login($ftp, $ftp_user_name, $ftp_user_pass);

// son değişiklik zamanına bakalım
$buff = ftp_mdtm($ftp, $file);

if (
$buff != -1) {
// somefile.txt dosyasının son değişiklik zamanı: March 26 2003 14:16:41.
echo "$file dosyasının son değişiklik zamanı: " .
date("F d Y H:i:s.", $buff);
} else {
echo
"Dosyanın son değişiklik zamanı saptanamadı.";
}

// bağlantıyı kapatalım
ftp_close($ftp);

?>

add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
4
mawkapelle at gmail dot com
5 years ago
Wrapped the above in a function, for easy use:

function getMtime($filename, $server, $login, $pwd){

// set up connection
$conn_id = ftp_connect($server) or die("ERROR:Could not connect to $server");

// login
$login_result = ftp_login($conn_id, $login, $pwd);

// get the last modified time for our file
$buff = ftp_mdtm($conn_id, $filename);

// close the connection
ftp_close($conn_id);

if ($buff != -1) {
// somefile.txt was last modified on: March 26 2003 14:16:41.
return "$filename was last modified on : " . date("F d Y H:i:s.", $buff);
} else {
return "ERROR: Could not retrieve mdtime";
}
}

$filename='example.csv';
$server='ftp.example.nl';
$login='supersecureloginhere';
$pwd='supersecurepwd';

$mtime=getMtime($filename, $server, $login, $pwd);
echo $mtime;
up
-4
Jaytop
18 years ago
Seems to work with directories as well on my Win32 box.
up
-10
wseibert at hxcorp dot com
19 years ago
When trying to get the modified time of a file that has spaces in it, ftp_mdtm will fail on some FTP servers. If this happens, surround the file name with quotes.

$file_name = "my index.html";

$file_modtime = ftp_mdtm($connection, '"'.$file_name.'"')
To Top