ftp_chdir

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ftp_chdirFTP sunucusundaki çalışma dizinini değiştirir

Açıklama

ftp_chdir(FTP\Connection $ftp, string $dizin): bool

FTP sunucusundaki çalışma dizinini dizin olarak değiştirir.

Bağımsız Değişkenler

ftp

Bir FTP\Connection nesnesi.

dizin

Yeni çalışma dizini.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner. Dizin değişikliği yapılamazsa PHP bunun için bir uyarı çıktılar.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 ftp bağımsız değişkeni artık FTP\Connection nesnesi kabul ediyor; evvelce ftp özkaynağı kabul ediyordu.

Örnekler

Örnek 1 - ftp_chdir() örneği

<?php


// Temel SSL bağlantısını kuralım
$ftp = ftp_ssl_connect($ftp_server);

// kullanıcı adı ve parola ile oturum açalım
$login_result = ftp_login($ftp, $ftp_user_name, $ftp_user_pass);

// bağlantıyı sınayalım
if ((!$ftp) || (!$login_result)) {
die(
"FTP bağlantısı kurulamadı!");
}

echo
"Çalışma dizini: " . ftp_pwd($ftp) . "\n";

// Başka bir dizine geçmeyi deneyelim
if (ftp_chdir($ftp, "somedir")) {
echo
"Yeni çalışma dizini: " . ftp_pwd($ftp) . "\n";
} else {
echo
"Yeni dizine geçilemedi\n";
}

// bağlantıyı kapatalım
ftp_close($ftp);
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
6
neil at 11 out of 10
16 years ago
Thanks to h3 at valleyfield dot net

Same function with some minor changes and comments added

FTP function checks if a directory exists

<?php
function ftp_is_dir( $dir ) {
global
$ftpcon;
// get current directory
$original_directory = ftp_pwd( $ftpcon );
// test if you can change directory to $dir
// suppress errors in case $dir is not a file or not a directory
if ( @ftp_chdir( $ftpcon, $dir ) ) {
// If it is a directory, then change the directory back to the original directory
ftp_chdir( $ftpcon, $original_directory );
return
true;
}
else {
return
false;
}
}
?>
up
4
info at swiftyexpress dot com
15 years ago
Works like the other functions in this page's notes, but this one doesn't make use of a global FTP connection, so it takes parameters like the other functions in the extension

<?php
function ftp_directory_exists($ftp, $dir)
{
// Get the current working directory
$origin = ftp_pwd($ftp);

// Attempt to change directory, suppress errors
if (@ftp_chdir($ftp, $dir))
{
// If the directory exists, set back to origin
ftp_chdir($ftp, $origin);
return
true;
}

// Directory does not exist
return false;
}
?>


[NOTE BY danbrown AT php DOT net: As the contributor mentions, the original function was noted here by (h3 AT valleyfield DOT net) on 13-JUL-2007.]
To Top