PHPCon Poland 2024

ftp_get_option

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ftp_get_optionBir çalışma anı seçeneğinin değerini döndürür

Açıklama

ftp_get_option(FTP\Connection $ftp, int $seçenek): int|bool

seçenek seçeneğinin belirtilen FTP akımı ile ilgili değerini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

ftp

Bir FTP\Connection nesnesi.

seçenek

Şimdilik aşağıdaki seçenekler desteklenmektedir:

Desteklenen çalışma anı FTP seçenekleri
FTP_TIMEOUT_SEC Ağ ile ilgili işlevlerde kullanılan zaman aşımını döndürür.
FTP_AUTOSEEK Etkin olduğunda, devam_yeri veya başlama_yeri bağımsız değişkenli bir GET veya PUT isteğinde dosya içinde önce belirtilen konum aranır. Seçenek etkinse true değilse false döner.

Dönen Değerler

Hata durumunda false döner ve bir uyarı çıktılanır yoksa seçeneğin değeri döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 ftp bağımsız değişkeni artık FTP\Connection nesnesi kabul ediyor; evvelce ftp özkaynağı kabul ediyordu.

Örnekler

Örnek 1 - ftp_get_option() örneği

<?php
// Belirtilen FTP akımının ağ zaman aşımını öğrenelim
$timeout = ftp_get_option($ftp, FTP_TIMEOUT_SEC);
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
elamrani dot sv dot laza at gmail dot com
4 years ago
Please note that you can use this function to get the value of FTP_USEPASSIVEADDRESS option also :

<?php

$conn
= ftp_connect("host");
$login = ftp_login($conn, "user", "password");

var_dump(ftp_get_option($conn, FTP_USEPASVADDRESS)); // true (which is the default value)

ftp_set_option($conn, FTP_USEPASVADDRESS, false); // change the value

var_dump(ftp_get_option($conn, FTP_USEPASVADDRESS)); // false

?>
To Top