PHP Conference China 2020

ftp_close

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

ftp_closeBir FTP bağlantısını kapatır

Açıklama

ftp_close ( resource $ftp_akımı ) : bool

ftp_akımı ile belirtilen FTP bağlantısını kapatır ve buna ayrılan özkaynağı serbest bırakır.

Bilginize:

Bu işlevi çağırdıktan sonra artık FTP bağlantısını kullanamaz ama ftp_connect() ile yeni bir tane oluşturabilirsiniz.

Değiştirgeler

ftp_akımı

FTP bağlantısının bağlantı tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - ftp_close() örneği

<?php

// temel bağlantıyı kuralım
$conn_id ftp_connect($ftp_server);

// Kullanıcı adı ve parola ile oturum açalım
$login_result ftp_login($conn_id$ftp_user_name$ftp_user_pass);

// çalışma dizininin ismini basalım
echo ftp_pwd($conn_id); // /

// bağlantıyı kapatalım
ftp_close($conn_id);
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top