ftp_close

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ftp_closeBir FTP bağlantısını kapatır

Açıklama

ftp_close(FTP\Connection $ftp): bool

ftp ile belirtilen FTP bağlantısını kapatır ve buna ayrılan özkaynağı serbest bırakır.

Bilginize:

Bu işlevi çağırdıktan sonra artık FTP bağlantısını kullanamaz ama ftp_connect() ile yeni bir tane oluşturabilirsiniz.

Bağımsız Değişkenler

ftp

Bir FTP\Connection nesnesi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 ftp bağımsız değişkeni artık FTP\Connection nesnesi kabul ediyor; evvelce ftp özkaynağı kabul ediyordu.

Örnekler

Örnek 1 - ftp_close() örneği

<?php

// temel bağlantıyı kuralım
$ftp = ftp_connect($ftp_server);

// Kullanıcı adı ve parola ile oturum açalım
$login_result = ftp_login($ftp, $ftp_user_name, $ftp_user_pass);

// çalışma dizininin ismini basalım
echo ftp_pwd($ftp); // /

// bağlantıyı kapatalım
ftp_close($ftp);
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top