ftp_ssl_connect

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ftp_ssl_connectGüvenli bir SSL-FTP bağlantısı açar

Açıklama

ftp_ssl_connect(string $adres, int $port = 21, int $zamanaşımı = 90): FTP\Connection|false

adres adresindeki sunucuya doğrudan bir SSL-FTP bağlantısı açar. Sunucu SSL-FTP için yapılandırılmamış veya sertifikası geçersiz olsa bile bu uygulanır. Yalnızca, ftp_login() çağrısında istemci uygun AUTH FTP komutunu gönderir, bu durumda ftp_login() başarısız olacaktır.

Bilginize: Bu işlev neden Windows'ta yok?

PHP 7.0.0'dan önce, ftp_ssl_connect() yalnızca hem ftp modülü hem de OpenSSL eklentisini PHP içinde statik olarak derlenmişse kullanılabilirdi; bu, Windows'ta bu işlevin resmi PHP derlemelerinde tanımsız olduğu anlamına gelir. Bu işlevi Windows'ta kullanabilmek için, PHP'yi kaynak paketinden kendiniz derlemeniz gerekirdi.

Bilginize:

ftp_ssl_connect() işlevi sFTP ile kullanmak için tasarlanmamıştır. PHP ile sFTP kullanmak için ssh2_sftp() işlevine bakınız.

Bağımsız Değişkenler

adres

FTP sunucusunun adresi. Bu dizgenin bir bölü çizgisi ile bitirilmemesi ve ftp:// ile öncelenmemesi gerekir.

port

Bu bağımsız değişken normal portun dışında bir port belirtmek için kullanılır. Verilmezse veya 0 belirtilirse öntanımlı FTP portu olan 21 kullanılır.

zamanaşımı

Bu bağımsız değişkende her türlü ağ işlemi için zaman aşımı belirtilir. Belirtilmezse 90 saniye öntanımlı değerdir. Bu zaman aşımını istediğiniz zaman ftp_set_option() ile değiştirebilir ve ftp_get_option() ile sorgulayabilirsiniz.

Dönen Değerler

Başarı durumunda FTP\Connection nesnesi, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 Başarı durumunda artık FTP\Connection nesnesi dönüyor, evvelce bir özkaynak dönerdi.

Örnekler

Örnek 1 - ftp_ssl_connect() örneği

<?php

// Temel SSL bağlantısını kuralım
$ftp = ftp_ssl_connect($ftp_server);

// kullanıcı adı ve parola ile oturum açalım
$login_result = ftp_login($ftp, $ftp_user_name, $ftp_user_pass);

if (!
$login_result) {
// PHP bu durumda daima bir E_WARNING üretir
die("Oturum açılamıyor");
}


echo
ftp_pwd($ftp); // /

// bağlantıyı kapatalım
ftp_close($ftp);
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top