ssh2_sftp

(PECL ssh2 >= 0.9.0)

ssh2_sftpSFTP alt sistemini ilklendirir

Açıklama

ssh2_sftp ( resource $oturum ) : resource

Bağlı bir SSH sunucusuna SFTP alt sistemi için bir istek yapar.

Değiştirgeler

oturum

ssh2_connect() ile sağlanan bir SSH bağlantı tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Diğer ssh2_sftp_*() işlevleri ile ve ssh2.sftp:// fopen sarmalayıcısı ile kullanmak üzere bir SSH2 SFTP özkaynağı döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - SFTP üzerinden bir dosya açmak

<?php
$baglanti 
ssh2_connect('shell.example.com'22);
ssh2_auth_password($baglanti'kullanıcı''parola');

$sftp ssh2_sftp($baglanti);

$akim fopen("ssh2.sftp://$sftp/bir/yol/dosya"'r');
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top