ssh2_fetch_stream

(PECL ssh2 >= 0.9.0)

ssh2_fetch_streamBaşka bir veri akımı döndürür

Açıklama

ssh2_fetch_stream ( resource $kanal , int $dt ) : resource

Bir SSH2 kanal akımı ile ilgili ikincil bir alt akım döndürür. SSH2 protokolü şimdilik tek bir alt akım tanımlamaktadır: standart hata (SSH2_STREAM_STDERR).

Değiştirgeler

kanal

dt

Bir SSH2 kanal akımı.

Dönen Değerler

İstenen akım özkaynağı ile döner.

Örnekler

Örnek 1 - Bir kabuk açıp kabukla ilgili standart hataya erişmek

<?php
$baglanti 
ssh2_connect('shell.example.com'22);
ssh2_auth_password($baglanti'birey''parola');

$stdio_stream ssh2_shell($baglanti);
$stderr_stream ssh2_fetch_stream($stdio_streamSSH2_STREAM_STDERR);
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top