Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

SSH2_FINGERPRINT_MD5 (int)
Konak anahtarının parmakizini bir MD5 aşı olarak istemek için ssh2_fingerprint() seçeneği.
SSH2_FINGERPRINT_SHA1 (int)
Konak anahtarının parmakizini bir SHA1 aşı olarak istemek için ssh2_fingerprint() seçeneği.
SSH2_FINGERPRINT_HEX (int)
Konak anahtarının parmakizini bir onaltılıklar dizgesi olarak istemek için ssh2_fingerprint() seçeneği.
SSH2_FINGERPRINT_RAW (int)
Konak anahtarının parmakizini 8 bitlik karakterlerden oluşan bir ham dizge olarak istemek için ssh2_fingerprint() seçeneği.
SSH2_TERM_UNIT_CHARS (int)
genişlik ve yükseklik değerlerini karakter boyutu olarak belirtmeyi sağlayan ssh2_shell() seçeneği.
SSH2_TERM_UNIT_PIXELS (int)
genişlik ve yükseklik değerlerini piksel cinsinden belirtmeyi sağlayan ssh2_shell() seçeneği.
SSH2_DEFAULT_TERM_WIDTH (int)
ssh2_shell() tarafından istenen öntanımlı uçbirim genişliği.
SSH2_DEFAULT_TERM_HEIGHT (int)
ssh2_shell() tarafından istenen öntanımlı uçbirim yüksekliği.
SSH2_DEFAULT_TERM_UNIT (int)
ssh2_shell() tarafından istenen öntanımlı uçbirim birimi.
SSH2_STREAM_STDIO (int)
STDIO isteği yapmak için ssh2_fetch_stream() seçeneği.
SSH2_STREAM_STDERR (int)
STDERR isteği yapmak için ssh2_fetch_stream() seçeneği.
SSH2_DEFAULT_TERMINAL (string)
ssh2_shell() tarafından istenen öntanımlı uçbirim türü (vt102, ansi, xterm, vanilla gibi).
SSH2_POLLIN (int)
SSH2_POLLEXT (int)
SSH2_POLLOUT (int)
SSH2_POLLERR (int)
SSH2_POLLHUP (int)
SSH2_POLLNVAL (int)
SSH2_POLL_SESSION_CLOSED (int)
SSH2_POLL_CHANNEL_CLOSED (int)
SSH2_POLL_LISTENER_CLOSED (int)
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top