Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

SSH2_FINGERPRINT_MD5 (integer)
Konak anahtarının parmakizini bir MD5 özeti olarak istemek için ssh2_fingerprint() seçeneği.
SSH2_FINGERPRINT_SHA1 (integer)
Konak anahtarının parmakizini bir SHA1 özeti olarak istemek için ssh2_fingerprint() seçeneği.
SSH2_FINGERPRINT_HEX (integer)
Konak anahtarının parmakizini bir onaltılıklar dizgesi olarak istemek için ssh2_fingerprint() seçeneği.
SSH2_FINGERPRINT_RAW (integer)
Konak anahtarının parmakizini 8 bitlik karakterlerden oluşan bir ham dizge olarak istemek için ssh2_fingerprint() seçeneği.
SSH2_TERM_UNIT_CHARS (integer)
genişlik ve yükseklik değerlerini karakter boyutu olarak belirtmeyi sağlayan ssh2_shell() seçeneği.
SSH2_TERM_UNIT_PIXELS (integer)
genişlik ve yükseklik değerlerini piksel cinsinden belirtmeyi sağlayan ssh2_shell() seçeneği.
SSH2_DEFAULT_TERM_WIDTH (integer)
ssh2_shell() tarafından istenen öntanımlı uçbirim genişliği.
SSH2_DEFAULT_TERM_HEIGHT (integer)
ssh2_shell() tarafından istenen öntanımlı uçbirim yüksekliği.
SSH2_DEFAULT_TERM_UNIT (integer)
ssh2_shell() tarafından istenen öntanımlı uçbirim birimi.
SSH2_STREAM_STDIO (integer)
STDIO isteği yapmak için ssh2_fetch_stream() seçeneği.
SSH2_STREAM_STDERR (integer)
STDERR isteği yapmak için ssh2_fetch_stream() seçeneği.
SSH2_DEFAULT_TERMINAL (string)
ssh2_shell() tarafından istenen öntanımlı uçbirim türü (vt102, ansi, xterm, vanilla gibi).
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top