PHP 8.2.0 Alpha 2 available for testing

Giriş

Bu eklenti, aktarımı şifreleyerek uzak makinelerdeki kaynaklara güvenli bir erişim (kabuk, uzaktan çalıştırma, tünelleme, dosya aktarımı) sağlayan » libssh2 kütüphanesine bir arayüzdür.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top