ssh2_auth_hostbased_file

(PECL ssh2 >= 0.9.0)

ssh2_auth_hostbased_fileBir genel konak anahtarı kullanarak kimlik doğrulaması yapar

Açıklama

ssh2_auth_hostbased_file(
    resource $oturum,
    string $kullanıcı,
    string $konakadı,
    string $genel_anh_dosyası,
    string $gizli_anh_dosyası,
    string $anh_parolası = ?,
    string $yerel_kullanıcı = ?
): bool

Genel konak anahtarını bir dosyadan okuyarak kimlik doğrulaması yapar.

Bağımsız Değişkenler

oturum

ssh2_connect() ile sağlanan bir SSH bağlantı tanıtıcısı.

kullanıcı

konakadı

genel_anh_dosyası

gizli_anh_dosyası

anh_parolası

gizli_anh_dosyası için bir parola kullanılmışsa bu parola bu bağımsız değişkende belirtilmelidir. (SSH oturum anahtarları genelde parolasız oluşturulur).

yerel_kullanıcı

Belirtilmezse yerine kullanıcı kullanılır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - Genel konak anahtarlı kimlik doğrulama

<?php
baglanti
= ssh2_connect('shell.example.com', 22, array('hostkey'=>'ssh-rsa'));

if (
ssh2_auth_hostbased_file(baglanti, 'uzakbirey', 'myhost.example.com',
'/usr/local/etc/hostkey_rsa.pub',
'/usr/local/etc/hostkey_rsa', 'parola',
'yerelbirey')) {
echo
"Kimlik Doğrulaması Başarılı!\n";
} else {
die(
'Kimlik Doğrulaması Başarısız...');
}
?>

Notlar

Bilginize:

ssh2_auth_hostbased_file() işlevi libssh2 >= 0.7 ve PHP/SSH2 >= 0.7 gerektirir.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top