ssh2_auth_hostbased_file

(PECL ssh2 >= 0.9.0)

ssh2_auth_hostbased_fileBir genel konak anahtarı kullanarak kimlik doğrulaması yapar

Açıklama

ssh2_auth_hostbased_file ( resource $oturum , string $kullanıcı , string $konakadı , string $genel_anh_dosyası , string $gizli_anh_dosyası [, string $anh_parolası [, string $yerel_kullanıcı ]] ) : bool

Genel konak anahtarını bir dosyadan okuyarak kimlik doğrulaması yapar.

Değiştirgeler

oturum

ssh2_connect() ile sağlanan bir SSH bağlantı tanıtıcısı.

kullanıcı

konakadı

genel_anh_dosyası

gizli_anh_dosyası

anh_parolası

gizli_anh_dosyası için bir parola kullanılmışsa bu parola bu değiştirgede belirtilmelidir. (SSH oturum anahtarları genelde parolasız oluşturulur).

yerel_kullanıcı

Belirtilmezse yerine kullanıcı kullanılır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - Genel konak anahtarlı kimlik doğrulama

<?php
baglanti 
ssh2_connect('shell.example.com'22, array('hostkey'=>'ssh-rsa'));

if (
ssh2_auth_hostbased_file(baglanti'uzakbirey''myhost.example.com',
                             
'/usr/local/etc/hostkey_rsa.pub',
                             
'/usr/local/etc/hostkey_rsa''parola',
                             
'yerelbirey')) {
  echo 
"Kimlik Doğrulaması Başarılı!\n";
} else {
  die(
'Kimlik Doğrulaması Başarısız...');
}
?>

Notlar

Bilginize:

ssh2_auth_hostbased_file() işlevi libssh2 >= 0.7 ve PHP/SSH2 >= 0.7 gerektirir.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top