ssh2_auth_none

(PECL ssh2 >= 0.9.0)

ssh2_auth_none"none" kimlik doğrulaması yapar

Açıklama

ssh2_auth_none(resource $oturum, string $kullanıcı): mixed

"none" kimlik doğrulaması genellikle (aslında daima) başarısız olur. Başarısızlıkla ilgili bildirimin bir parçası olarak bu işlev, kabul edilen kimlik doğrulama yöntemlerinin bir listesini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

oturum

ssh2_connect() ile sağlanan bir SSH bağlantı tanıtıcısı.

kullanıcı

Uzak kullanıcı adı.

Dönen Değerler

Sunucu bir kimlik doğrulama yöntemi olarak "none" kabul ediyorsa true etmiyorsa kabul edilen kimlik doğrulama yöntemlerini içeren bir dizi döner.

Örnekler

Örnek 1 - Kimlik doğrulama yöntemlerinin öğrenilmesi

<?php
$baglanti
= ssh2_connect('shell.example.com', 22);

$yontemler = ssh2_auth_none($baglanti, 'birey');

if (
in_array('password', $yontemler)) {
echo
"Sunucu parolalı kimlik doğrulamayı destekliyor.\n";
}
?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top