ssh2_publickey_init

(PECL ssh2 >= 0.10)

ssh2_publickey_initGenel anahtar alt sistemini ilklendirir

Açıklama

ssh2_publickey_init(resource $oturum): resource|false

Bağlı SSH2 sunucusundan genel anahtar alt sistemi isteği yapar.

Genel anahtar alt sistemi, bağlı ve kimliği doğrulanmış bir istemcinin hedef sunucuda saklanan genel anahtar listesini yönetebilmesini sağlar. Eğer uzak sunucu genel anahtar alt sistemini desteklemiyorsa işlev false döndürür.

Bağımsız Değişkenler

oturum

ssh2_connect() ile sağlanan bir SSH bağlantı tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Başarısızlık durumunda false, aksi takdirde diğer ssh2_publickey_*() işlevleriyle kullanmak üzere bir SSH2 genel anahtar altsistemi özkaynağı döner.

Notlar

Bilginize: Genel anahtar alt sistemi, istemcinin oturum açtığı sunucudaki genel anahtarları yönetmek için kullanılır. Bir uzak sistemde genel anahtarlı kimlik doğrulaması yapmak için ssh2_auth_pubkey_file() işlevini kullanın.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top