PHP 8.2.0 Beta 3 available for testing

ssh2_sftp_lstat

(PECL ssh2 >= 0.9.0)

ssh2_sftp_lstatUzak sunucudaki bir sembolik bağın durum bilgisini döndürür

Açıklama

ssh2_sftp_lstat(resource $sftp, string $bağ): array

Uzak sunucudaki bir sembolik bağın (hedefinin değil) durum bilgisini döndürür.

Bu işlev, lstat() işlevini ssh2.sftp:// sarmalayıcısı ile kullanmaya eşdeğer olup ikisi de aynı sonucu döndürür.

Değiştirgeler

sftp

ssh2_sftp() tarafından açılmış bir SSH2 SFTP özkaynağı.

bağ

Uzak sembolik bağın yolu.

Dönen Değerler

Dönen değerlerle ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için stat() işlevinin açıklamasına bakınız.

Örnekler

Örnek 1 - SFTP üzerinden bir sembolik bağın durum bilgisini almak

<?php
$baglanti 
ssh2_connect('shell.example.com'22);
ssh2_auth_password($baglanti'birey''parola');

$sftp ssh2_sftp($baglanti);
$durum ssh2_sftp_lstat($sftp'/bir/yol/sembağ');

$dosyaboyu $statinfo['size'];
$group $statinfo['gid'];
$sahibi $statinfo['uid'];
$eriszaman $statinfo['atime'];
$degiszaman $statinfo['mtime'];
$kip $statinfo['mode'];
?>

Ayrıca Bakınız

  • ssh2_sftp_stat() - Uzak dosya sistemindeki bir dosyanın durum bilgisini döndürür
  • lstat() - Bir dosya veya sembolik bağ hakkında bilgi verir
  • stat() - Bir dosya hakkında bilgi döndürür

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top