ssh2_sftp_mkdir

(PECL ssh2 >= 0.9.0)

ssh2_sftp_mkdirUzak konakta bir dizin oluşturur

Açıklama

ssh2_sftp_mkdir(
    resource $sftp,
    string $dizin,
    int $kip = 0777,
    bool $ardışık = false
): bool

Erişim izinleri olarak belirtilen kip'i kullanarak uzak sunucuda bir dizin oluşturur.

Bu işlev, mkdir() işlevini ssh2.sftp:// sarmalayıcısı ile kullanmaya eşdeğerdir.

Bağımsız Değişkenler

sftp

ssh2_sftp() tarafından açılmış bir SSH2 SFTP özkaynağı.

dizin

Oluşturulacak dizinin yolu.

kip

Kip geçerli umask'tan etkilenir.

ardışık

true belirtilirse otomatik olarak dizin için gerekli üst dizinler de oluşturulur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - Karşıda bir dizin oluşturmak

<?php
$baglanti
= ssh2_connect('shell.example.com', 22);
ssh2_auth_password($baglanti, 'birey', 'parola');
$sftp = ssh2_sftp($baglanti);

ssh2_sftp_mkdir($sftp, '/home/birey/yenidizin');
/* Veya: mkdir("ssh2.sftp://$sftp/home/birey/yenidizin"); */
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-2
murtuzazabuawala at gmail dot com
1 year ago
we can first check for directory exists and create a new directory

if (is_dir("ssh2.sftp://intval($sftp)/some_directory/archive/")) {
mkdir("ssh2.sftp://intval($sftp)/some_directory/archive/",0777, true);
}
To Top