ssh2_sftp_mkdir

(PECL ssh2 >= 0.9.0)

ssh2_sftp_mkdirUzak konakta bir dizin oluşturur

Açıklama

ssh2_sftp_mkdir(
    resource $sftp,
    string $dizin,
    int $kip = 0777,
    bool $ardışık = false
): bool

Erişim izinleri olarak belirtilen kip'i kullanarak uzak sunucuda bir dizin oluşturur.

Bu işlev, mkdir() işlevini ssh2.sftp:// sarmalayıcısı ile kullanmaya eşdeğerdir.

Değiştirgeler

sftp

ssh2_sftp() tarafından açılmış bir SSH2 SFTP özkaynağı.

dizin

Oluşturulacak dizinin yolu.

kip

Kip geçerli umask'tan etkilenir.

ardışık

true belirtilirse otomatik olarak dizin için gerekli üst dizinler de oluşturulur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - Karşıda bir dizin oluşturmak

<?php
$baglanti 
ssh2_connect('shell.example.com'22);
ssh2_auth_password($baglanti'birey''parola');
$sftp ssh2_sftp($baglanti);

ssh2_sftp_mkdir($sftp'/home/birey/yenidizin');
/* Veya:  mkdir("ssh2.sftp://$sftp/home/birey/yenidizin"); */
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
murtuzazabuawala at gmail dot com
10 days ago
we can first check for directory exists and create a new directory

       if (is_dir("ssh2.sftp://intval($sftp)/some_directory/archive/")) {
                    mkdir("ssh2.sftp://intval($sftp)/some_directory/archive/",0777, true);
                }
To Top