PHPCon Poland 2024

ssh2_publickey_remove

(PECL ssh2 >= 0.10)

ssh2_publickey_removeBir genel anahtarı siler

Açıklama

ssh2_publickey_remove(resource $özkaynak, string $algoritma, string $ikil): bool

Yetkili genel anahtarlardan birini siler.

Bağımsız Değişkenler

özkaynak

ssh2_publickey_init() tarafından döndürülen bir genel anahtar alt sistemi özkaynağı.

algoritma

Genel anahtarı oluşturmak için kullanılan algoritma (ssh-dss, ssh-rsa gibi).

ikil

Ham ikil veri olarak genel anahtar.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Notlar

Bilginize: Genel anahtar alt sistemi, istemcinin oturum açtığı sunucudaki genel anahtarları yönetmek için kullanılır. Bir uzak sistemde genel anahtarlı kimlik doğrulaması yapmak için ssh2_auth_pubkey_file() işlevini kullanın.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top