PHPCon Poland 2024

ssh2_sftp_rmdir

(PECL ssh2 >= 0.9.0)

ssh2_sftp_rmdirKarşıdan bir dizin siler

Açıklama

ssh2_sftp_rmdir(resource $sftp, string $dizin): bool

Uzak dosya sunucusundan belirtilen dizini siler.

Bu işlev, rmdir() işlevi ile ssh2.sftp:// sarmalayıcısını kullanmaya eşdeğerdir.

Bağımsız Değişkenler

sftp

ssh2_sftp() tarafından açılmış bir SSH2 SFTP özkaynağı.

dizin

Silinecek dizinin yolu.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - Uzak sunucudan bir dizini silmek

<?php
$baglanti
= ssh2_connect('shell.example.com', 22);
ssh2_auth_password($baglanti, 'birey', 'parola');
$sftp = ssh2_sftp($baglanti);

ssh2_sftp_rmdir($sftp, '/home/birey/bayat_dizin');
/* Veya: rmdir("ssh2.sftp://$sftp/home/birey/bayat_dizin"); */
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top