ssh2_publickey_add

(PECL ssh2 >= 0.10)

ssh2_publickey_addYetkili bir genel anahtar ekler

Açıklama

ssh2_publickey_add(
    resource $özkaynak,
    string $algoritma,
    string $ikil_veri,
    bool $üsteyaz = false,
    array $öznitelikler = ?
): bool

Bilginize: Genel anahtar alt sistemi, istemcinin oturum açtığı sunucudaki genel anahtarları yönetmek için kullanılır. Bir uzak sistemde genel anahtarlı kimlik doğrulaması yapmak için ssh2_auth_pubkey_file() işlevini kullanın.

Bağımsız Değişkenler

özkaynak

ssh2_publickey_init() tarafından döndürülen bir genel anahtar alt sistemi özkaynağı.

algoritma

Genel anahtarı oluşturmak için kullanılan algoritma (ssh-dss, ssh-rsa gibi).

ikil_veri

Ham ikil veri olarak genel anahtar.

üsteyaz

true belirtildiği takdirde anahtar mevcut olsa bile üzerine yazılır.

öznitelikler

Anahtara atanacak öznitelikleri içeren bir ilişkisel dizi. Desteklenen özniteliklerin listesi için ietf-secsh-publickey- subsystem belgesine (bir arama motorundan) bakınız. Bir özniteliği zorunlu kılmak için isminin başına bir yıldız (*) ekleyin. Sunucu zorunlu imine sahip öznitelik isimlerini desteklemiyorsa ekleme işlemi başarısız olacaktır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - ssh2_publickey_add() örneği

<?php
$ssh2
= ssh2_connect('shell.example.com', 22);
ssh2_auth_password($ssh2, 'jdoe', 'password');
$pkey = ssh2_publickey_init($ssh2);

$keyblob = base64_decode('
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEA5HVt6VqSGd5PTrLRdjNONxXH1tVFGn0
Bd26BF0aCP9qyJRlvdJ3j4WBeX4ZmrveGrjMgkseSYc4xZ26sDHwfL351xj
zaLpipu\BGRrw17mWVBhuCExo476ri5tQFzbTc54VEHYckxQ16CjSTibI5X
69GmnYC9PNqEYq/1TP+HF10='
);

ssh2_publickey_add($pkey, 'ssh-rsa', $keyblob, false, array('comment'=>"John's Key"));
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top