lstat

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

lstatBir dosya veya sembolik bağ hakkında bilgi verir

Açıklama

lstat ( string $dosyaismi ) : array

dosyaismi ile belirtilen bir dosya veya sembolik bağın istatistiklerini toplar.

Değiştirgeler

dosyaismi

Bir dosya veya sembolik bağın yolu.

Dönen Değerler

lstat() işlevinin döndürdüğü dizinin yapısı hakkında bilgi edinmek için stat() sayfasına bakınız. dosyaismi değiştirgesinin bir sembolik bağ olması durumunda sembolik bağın hedefi yerine sembolik bağın kendisi hakkında bilgi döndürmesi bakımından stat() işlevinden farklıdır.

Örnekler

Örnek 1 - stat() ve lstat() karşılaştırması

<?php
symlink
('dosya.php''dosya');

// Dosya ve dosya.php için bilgileri karşılaştıralım
array_diff(stat('dosya'), lstat('dosya'));
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

İik dosya arasındaki bilgi farkları:

Array
(
  [ino] => 97236376
  [mode] => 33188
  [size] => 34
  [atime] => 1223580003
  [mtime] => 1223581848
  [ctime] => 1223581848
  [blocks] => 8
)

Notlar

Bilginize: Bu işlevin sonuçları önbelleğe kaydedilir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için clearstatcache() işlevine bakınız.

İpucu

PHP 5.0.0 sürümünden itibaren bu işlev bazı URL sarmalayıcıları ile kullanılabilmektedir. stat() ailesini destekleyen sarmalayıcıların listesini Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar başlığı altında bulabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

 • stat() - Bir dosya hakkında bilgi döndürür

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-5
salsi at icosaedro dot it
4 years ago
This function fails and returns FALSE with files larger than 2 GB on Linux 32-bits (PHP 7.1.0-dev):

    $ dd if=/dev/zero of=/tmp/huge bs=1048576 count=2050
    $ php -r 'var_dump(lstat("/tmp/huge"));'
    --> Warning: lstat(): Lstat failed for /tmp/huge in Command line code on line 1

Window not tested. PHP 64-bits not tested.
To Top