fileperms

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

filepermsDosya izinlerini döndürür

Açıklama

fileperms(string $dosyaismi): int|false

Belirtilen dosya ile ilgili izinleri döndürür.

Bağımsız Değişkenler

dosyaismi

Dosya yolu.

Dönen Değerler

Dosyanın izinlerini sayısal kip olarak döndürür. Bu kipin daha düşük bitleri, chmod() tarafından beklenen izinlerle aynıdır, ancak çoğu platformda, dönüş değeri dosyaismi olarak verilen dosya türü hakkında bilgi de içerir. Aşağıdaki örnekler, Linux ve macOS dahil olmak üzere POSIX sistemlerinde belirli izinler ve dosya türleri için dönüş değerinin nasıl sınanacağını göstermektedir.

Yerel dosyalara özgü dönüş değeri, C kütüphanesinin stat() işlevi tarafından döndürülen yapının st_mode üyesinin değeridir. Tam olarak hangi bitlerin atanacağı platformdan platforma değişebilir ve dönüş değerinin izin verilmeyen bitlerinin ayrıştırılması gerekiyorsa özel platformunuzun belgelerine bakmanız önerilir.

Başarısızlık durumunda false döner.

Hatalar/İstisnalar

Başarısızlık durumunda bir E_WARNING çıktılanır.

Örnekler

Örnek 1 - İzinlerin sekizlik değer olarak gösterilmesi

<?php
echo substr(sprintf('%o', fileperms('/tmp')), -4);
echo
substr(sprintf('%o', fileperms('/etc/passwd')), -4);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

1777
0644

Örnek 2 - Tüm izinlerin gösterilmesi

<?php
$perms
= fileperms('/etc/passwd');

switch (
$perms & 0xF000) {
case
0xC000: // soket
$info = 's';
break;
case
0xA000: // Sembolik bağ
$info = 'l';
break;
case
0x8000: // Sıradan dosya
$info = 'r';
break;
case
0x6000: // Blok aygıtı
$info = 'b';
break;
case
0x4000: // Dizin
$info = 'd';
break;
case
0x2000: // Karakter aygıtı
$info = 'c';
break;
case
0x1000: // FIFO boru
$info = 'p';
break;
default:
// Bilinmiyor
$info = 'u';
}

// Kullanıcı
$info .= (($perms & 0x0100) ? 'r' : '-');
$info .= (($perms & 0x0080) ? 'w' : '-');
$info .= (($perms & 0x0040) ?
((
$perms & 0x0800) ? 's' : 'x' ) :
((
$perms & 0x0800) ? 'S' : '-'));

// Grup
$info .= (($perms & 0x0020) ? 'r' : '-');
$info .= (($perms & 0x0010) ? 'w' : '-');
$info .= (($perms & 0x0008) ?
((
$perms & 0x0400) ? 's' : 'x' ) :
((
$perms & 0x0400) ? 'S' : '-'));

// Herkes
$info .= (($perms & 0x0004) ? 'r' : '-');
$info .= (($perms & 0x0002) ? 'w' : '-');
$info .= (($perms & 0x0001) ?
((
$perms & 0x0200) ? 't' : 'x' ) :
((
$perms & 0x0200) ? 'T' : '-'));

echo
$info;
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

-rw-r--r--

Notlar

Bilginize: Bu işlevin sonuçları önbelleğe kaydedilir. Daha ayrıntılı bilgi clearstatcache() işlevinde bulunabilir.

İpucu

PHP 5.0.0 sürümünden itibaren bu işlev bazı URL sarmalayıcıları ile kullanılabilmektedir. stat() ailesini destekleyen sarmalayıcıların listesi Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar başlığı altında bulunabilir.

Ayrıca Bakınız

  • chmod() - Dosya kipini değiştirir
  • is_readable() - Bir dosyanın mevcut ve okunabilir olup olmadığını söyler
  • stat() - Bir dosya hakkında bilgi döndürür

add a note

User Contributed Notes 9 notes

up
35
coolmic at example dot com
10 years ago
Don't use substr, use bit operator
<?php
decoct
(fileperms($file) & 0777); // return "755" for example
?>

If you want to compare permission
<?php
0755
=== (fileperms($file) & 0777);
?>
up
6
admin at torntech dot com
12 years ago
This may not be immediately apparent to some, but you can use octdec( $octal_value ) to match the permissions retrieved by file perms

<?php

//assumes file has 2770 permissions
$perm= fileperms( __FILE__ );
$bit = "102770";

printf( "%s\n", octdec( $bit ) );
printf( "%s\n", $perm);

?>
up
3
MartinAngermeier at gmx dot net
15 years ago
An easy way to calculate fileperms to chmod is this:

substr(decoct(fileperms("test.html")),3);

Displays 666 or 777 (depends on chmod set).

substr(decoct(fileperms("test.html")),2);

Displays 0666 or 0777 and refers immediately to the number set with chmod();
up
4
paul2712 at gmail dot com
17 years ago
Do not forget: clearstatcache();
==============================

When ever you make a:

mkdir($dstdir, 0770 ))

or a:

chmod($dstdir, 0774 );

You have to call:

clearstatcache();

before you can call:

fileperms($dstdir);
up
1
chris at ocproducts dot com
4 years ago
Windows has a very different file permission model to Unix and integrates them only minimally.

Here's how Windows calculates the bitmask...

u+w/g+w/o+w is set based on whether the file has the read only flag.

u+r/g+w/o+w is always set.

u+x/g+x/o+x is set based on whether $filename is an inherently executable file (e.g. bat) or a directory.

Windows isn't integrating its ACLs at all.

Here's the source of all this: https://docs.microsoft.com/en-us/cpp/c-runtime-library/reference/stat-functions?view=vs-2019 (but it doesn't provide many details)
up
-1
sviscaino123 at hotmail dot fr
14 years ago
Here is a small function I made : http://pastebin.com/iKky8Vtu
I was bored and I thought it could be useful.

mixed mkperms( string $perms [, bool return_as_string = false [, string $filename ] ] )
Returns permissions given a string in literal format and a filename.
If the file name is omitted, the permissions that the function will return are based on 000-permissions.
If return_as_string is set to true, the result will be output as a 644 format string. Otherwise it will return a string converted to base-10 for chmod.

Examples:

<?php
echo mkperms('u+r', true), "\n"; // 400
echo mkperms('u+rwx,g+rw,o+x', true), "\n"; // 761

touch('myfile.txt'); // Create a file with any permissions
chmod('myfile.txt', mkperms('u=rwx,g=x,o=rw')); // myfile.txt is now at -rwx--xrw-

// Make a file and give it full permissions
touch('somefile.txt');
chmod('somefile.txt', 0777);
echo
mkperms('g-w,o-rw', true, 'somefile.txt'); // 751
echo mkperms('u=rwx,g-r,o=-', true, 'somefile.txt'); // 730
// This way you can apply permissions to files
chmod('somefile.txt', mkperms('u=rwx,g-r,o=-', false, 'somefile.txt')); // somefile.txt is now at -rwx-wx---
?>

PS : sorry I had to put it on pastebin, or else it just made the note way too long.
up
-4
Dominic
10 years ago
A small function for the last 3 digits (777/755 ect.)

<?php
function getFilePermission($file) {
$length = strlen(decoct(fileperms($file)))-3;
return
substr(decoct(fileperms($file)),$length);
}
?>
up
-5
jchris dot fillionr at kitware dot com
15 years ago
Since the output of decoct( fileperms('.') ) is of the form: 40644

It seems the previous example is wrong, instead you should understand:

To get permissions formatted as "644":
<?php
echo substr(decoct( fileperms('.') ), 2);
?>

To get permissions formatted as "0644":
<?php
echo substr(decoct( fileperms('.') ), 1);
?>
up
-10
chinello at gmail dot com
17 years ago
On Linux (not tested on Windows), if you want a chmod-like permissions, you can use this function:

<?php
function file_perms($file, $octal = false)
{
if(!
file_exists($file)) return false;

$perms = fileperms($file);

$cut = $octal ? 2 : 3;

return
substr(decoct($perms), $cut);
}
?>

Using it:

$ touch foo.bar
$ chmod 0754 foo.bar
<?php
echo file_perms('foo.bar'); // prints: 754
echo file_perms('foo.bar', true); // prints 0754
?>
To Top