PHPCon Poland 2024

rewind

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

rewindBir dosya tanıtıcısında konumu başa taşır

Açıklama

rewind(resource $dt): bool

Dosya konumu göstericisini dt dosya akımının başlangıcına konumlandırır.

Bilginize:

Dosyayı dosya sonuna ekleme kipinde ("a" veya "a+") açmışsanız, dosya konum göstericisinin yerine bakılmaksızın dosyaya yazılan her veri daima dosyanın sonuna yazılır.

Bağımsız Değişkenler

dt

Dosya tanıtıcısı geçerli olmalı ve fopen() tarafından başarıyla açılmış bir dosyayı göstermelidir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - rewind() üste yazma örneği

<?php
$dt
= fopen('dosya.txt', 'r+');

fwrite($dt, 'Uzunca bir cümle.');
rewind($dt);
fwrite($dt, 'Foo');
rewind($dt);

echo
fread($dt, filesize('dosya.txt'));

fclose($dt);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Uzunca bir cümle.

Ayrıca Bakınız

  • fread() - Dosyayı ikil kipte okur
  • fseek() - Dosya tanıtıcısında konumu bir yerden başka bir yere taşır
  • ftell() - Dosya okuma/yazma konumlayıcının mevcut konumu ile döner
  • fwrite() - Dosyaya ikil kipte yazar

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
14
MagicalTux at kinoko dot fr
16 years ago
Note that rewind($fd) is exactly the same as fseek($fd, 0, SEEK_SET)

rewind() just moves the location inside the file to the beginning, nothing more. Check if your stream is "seekable" before planning to use fseek/rewind.
To Top