filegroup

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

filegroupDosyanın sahibi olan grubu döndürür

Açıklama

filegroup(string $dosyaismi): int|false

Dosyanın sahibi olan grubu döndürür. Grup kimliği sayısal biçemde döner. Grup ismini elde etmek için posix_getgrgid() işlevini kullanabilirsiniz.

Bağımsız Değişkenler

dosyaismi

Dosya yolu.

Dönen Değerler

Bir hata oluşursa false oluşmazsa dosyanın sahibi olan grubu döndürür. Grup kimliği sayısal biçemde döner. Grup ismini elde etmek için posix_getgrgid() işlevini kullanabilirsiniz.

Hatalar/İstisnalar

Başarısızlık halinde bir E_WARNING çıktılanır.

Örnekler

Örnek 1 - Bir dosyanın grubunun bulunması

<?php
$dosya
= 'index.php';
print_r(posix_getgrgid(filegroup($dosya)));
?>

Notlar

Bilginize: Bu işlevin sonuçları önbelleğe kaydedilir. Daha ayrıntılı bilgi clearstatcache() işlevinde bulunabilir.

İpucu

PHP 5.0.0 sürümünden itibaren bu işlev bazı URL sarmalayıcıları ile kullanılabilmektedir. stat() ailesini destekleyen sarmalayıcıların listesi Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar başlığı altında bulunabilir.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
chris at ocproducts dot com
4 years ago
This function will always return 0 on Windows, because Windows does not support numeric group IDs.
To Top