International PHP Conference Berlin 2021

filegroup

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

filegroupDosyanın sahibi olan grubu döndürür

Açıklama

filegroup ( string $dosyaismi ) : int

Dosyanın sahibi olan grubu döndürür. Grup kimliği sayısal biçemde döner. Grup ismini elde etmek için posix_getgrgid() işlevini kullanabilirsiniz.

Değiştirgeler

dosyaismi

Dosya yolu.

Dönen Değerler

Bir hata oluşursa false oluşmazsa dosyanın sahibi olan grubu döndürür. Grup kimliği sayısal biçemde döner. Grup ismini elde etmek için posix_getgrgid() işlevini kullanabilirsiniz.

Örnekler

Örnek 1 - Bir dosyanın grubunun bulunması

<?php
$dosya 
'index.php';
print_r(posix_getgrgid(filegroup($dosya)));
?>

Hatalar/İstisnalar

Başarısızlık halinde bir E_WARNING çıktılanır.

Notlar

Bilginize: Bu işlevin sonuçları önbelleğe kaydedilir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için clearstatcache() işlevine bakınız.

İpucu

PHP 5.0.0 sürümünden itibaren bu işlev bazı URL sarmalayıcıları ile kullanılabilmektedir. stat() ailesini destekleyen sarmalayıcıların listesini Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar başlığı altında bulabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
chris at ocproducts dot com
1 year ago
This function will always return 0 on Windows, because Windows does not support numeric group IDs.
To Top