LoopRun Barcelona 2020

delete

deleteunlink() veya unset() işlevine bakınız

Açıklama

delete ( void ) : void

unlink() veya unset() işlevlerini yanlış yerde arayanlar için yol gösterici bir sayfadır.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Ayrıca Bakınız

  • unlink() - Bir dosyayı siler
  • unset() - Belirtilen değişkeni tanımsız yapar

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-22
Edward Morgan
6 years ago
Unlink refers to the underlying UNIX command, unlink, which removes the symbolic or hard link to the file, not necessarily the file itself. The file is only removed when all links to the file are removed.
To Top