delete

deleteunlink() veya unset() işlevine bakınız

Açıklama

PHP dilinde "delete" ne bir anahtar sözcük ne de bir işlev ismidir. Bir dosyayı silmek istiyorsanız, unlink() işlevini deneyin. Yerel etki alanındaki bir değişkeni silmek için unset() işlevine bakın.

Ayrıca Bakınız

  • unlink() - Bir dosyayı siler
  • unset() - Belirtilen değişkeni bildirimsiz yapar

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top