PHP 8.0.3 Released!

delete

deleteunlink() veya unset() işlevine bakınız

Açıklama

unlink() veya unset() işlevlerini yanlış yerde arayanlar için yol gösterici bir sayfadır.

Ayrıca Bakınız

  • unlink() - Bir dosyayı siler
  • unset() - Belirtilen değişkeni tanımsız yapar

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top