CascadiaPHP 2024

linkinfo

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

linkinfoBir bağ hakkında bilgi verir

Açıklama

linkinfo(string $yol): int|false

Bir bağ hakkında bilgi verir.

Bu işlev yol bağımsız değişkeni ile belirtilen bağın gerçekte etkin olup olmadığını (stat.h dosyasında tanımlı S_ISLNK makrosunun kullandığı yöntemle) sınamak için kullanılır.

Bağımsız Değişkenler

yol

Bağ dosyasının yolu.

Dönen Değerler

linkinfo() işlevi lstat sistem çağrısından dönen Unix C stat yapısının st_dev alanının içeriğini döndürür. Başarı durumunda negatif olmayan bir tamsayı, bağ bulunamazsa -1, bir open.base_dir ihlali olursa false döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - linkinfo() örneği

<?php

echo linkinfo('/vmlinuz'); // 835

?>

Ayrıca Bakınız

  • symlink() - Bir sembolik bağ oluşturur
  • link() - Sabit bir bağ oluşturur
  • readlink() - Bir sembolik bağın hedefi ile döner

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top