linkinfo

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

linkinfoBir bağ hakkında bilgi verir

Açıklama

linkinfo(string $yol): int|false

Bir bağ hakkında bilgi verir.

Bu işlev yol bağımsız değişkeni ile belirtilen bağın gerçekte etkin olup olmadığını (stat.h dosyasında tanımlı S_ISLNK makrosunun kullandığı yöntemle) sınamak için kullanılır.

Bağımsız Değişkenler

yol

Bağ dosyasının yolu.

Dönen Değerler

linkinfo() işlevi lstat sistem çağrısından dönen Unix C stat yapısının st_dev alanının içeriğini döndürür. Başarı durumunda negatif olmayan bir tamsayı, bağ bulunamazsa -1, bir open.base_dir ihlali olursa false döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - linkinfo() örneği

<?php

echo linkinfo('/vmlinuz'); // 835

?>

Ayrıca Bakınız

  • symlink() - Bir sembolik bağ oluşturur
  • link() - Sabit bir bağ oluşturur
  • readlink() - Bir sembolik bağın hedefi ile döner

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
14
rjb at robertjbrown dot com
11 years ago
I expected this function to return FALSE or 0 if a symbolic link did not exist (per the documentation above), but that's not what happened. Reading the man page for the Linux kerne's stat call here: http://www.kernel.org/doc/man-pages/online/pages/man2/stat.2.html it says this:

RETURN VALUE - On success, zero is returned.  On error, -1 is returned, and errno is set appropriately.

... which is what is happening in my case. I am doing a linkinfo('/path/to/file'); on a missing symlink, and I get back a value of -1. As we know, a value of -1 is not going to evaluate to a FALSE or 0.

My point - be careful with return values for missing symlinks.
To Top