chgrp

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

chgrpDosya grubunu değiştirir

Açıklama

chgrp(string $dosyaismi, string|int $grup): bool

dosyaismi ile belirtilen dosyanın grubunu grup yapmaya çalışır.

Bir dosyanın grubunu keyfi olarak sadece root değiştirebilir; diğer kullanıcılar sadece sahibi oldukları bir dosyanın grubunu üyesi oldukları gruplarla değiştirebilirler.

Bağımsız Değişkenler

dosyaismi

Dosya yolu.

grup

Grup ismi veya numarası.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - Bir dosyanın grubunun değiştirilmesi

<?php
$filename
= 'shared_file.txt';
$format = "%s's Group ID @ %s: %d\n";
printf($format, $filename, date('r'), filegroup($filename));
chgrp($filename, 8);
printf($format, $filename, date('r'), filegroup($filename));
?>

Notlar

Bilginize: Dosyaların sunucunun dosya sistemi üzerinden erişilebilir olması gerektiğinden bu işlev uzak dosyalar üzerinde çalışmayacaktır.

Bilginize: Windows'ta, bu işlev normal bir dosyaya uygulandığında sessizce başarısız olur.

Ayrıca Bakınız

  • chown() - Dosyanın sahibini değiştirir
  • chmod() - Dosya kipini değiştirir

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top