phpday 2022

diskfreespace

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

diskfreespacedisk_free_space() işlevinin takma adıdır

Açıklama

Bu işlev disk_free_space() işlevinin takma adıdır.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top