PHPCon Poland 2024

fgetss

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

fgetssDosya tanıtıcısından bir satırı HTML etiketlerinden arındırarak döndürür

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 7.3.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTE olup PHP 8.0.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

fgetss(resource $dt, int $uzunluk = ?, string $etiketler = ?): string

Okunan metinden null baytları, HTML ve PHP etiketlerini temizlemesi dışında fgets() işlevi ile aynıdır. İşlev, çağrıdan çağrıya ayrıştırma durumunu korur, bu nedenle, fgets() dönüş değeriyle strip_tags() işlevin çağırmaya eşdeğer değildir.

Bağımsız Değişkenler

dt

Dosya tanıtıcısı geçerli olmalı ve fopen() veya fsockopen() tarafından başarıyla açılmış bir dosya için döndürülmüş olmalıdır (ve henüz fclose() tarafından kapatılmamış olmalıdır).

uzunluk

Döndürülecek verinin uzunluğu.

etiketler

Hangi etiketlerin ayıklanacağını bu isteğe bağlı bağımsız değişken ile belirtebilirsiniz. Ayrıntılar için strip_tags() işlevinin ayıklanmayacaklar bağımsız değişkeninin açıklamasına bakınız.

Dönen Değerler

Dosya tanıtıcısı dt ile belirtilen bir dosyadan uzunluk - 1 baytlık veriyi HTML ve PHP etiketlerinden arındırarak bir dizge içinde döndürür.

Bir hata oluşursa false döner.

Örnekler

Örnek 1 - Bir PHP dosyasının satır satır okunması

<?php
$str
= <<<EOD
<html><body>
<p>Welcome! Today is the <?php echo(date('jS')); ?> of <?= date('F'); ?>.</p>
</body></html>
Text outside of the HTML block.
EOD;
file_put_contents('sample.php', $str);

$dt = @fopen("sample.php", "r");
if (
$dt) {
while (!
feof($dt)) {
$tampon = fgetss($dt, 4096);
echo
$tampon;
}
fclose($dt);
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Welcome! Today is the  of .

Text outside of the HTML block.

Notlar

Bilginize: Eğer PHP'nin Macintosh bilgisayarlarda çalışırken veya bu bilgisayarlarda oluşturulmuş dosyalarla çalışırken satır sonlarını tanımamaması gibi bir sorunla karşılaşılaşılırsa, auto_detect_line_endings çalışma anı seçeneği etkin kılınarak bu sorun çözülebilir.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top