fflush

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

fflushÇıktıyı bir dosyaya boşaltır

Açıklama

fflush(resource $dt): bool

Bu işlev tüm tampon çıktısının dosya tanıtıcısı dt ile belirtilen dosyaya yazılması için zorlar.

Bağımsız Değişkenler

dt

Dosya tanıtıcısı geçerli olmalı ve fopen() veya fsockopen() tarafından başarıyla açılmış bir dosya için döndürülmüş olmalıdır (ve henüz fclose() tarafından kapatılmamış olmalıdır).

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - fflush() kullanarak dosyaya yazma örneği

<?php
$filename
= 'bar.txt';

$file = fopen($filename, 'r+');
rewind($file);
fwrite($file, 'Foo');
fflush($file);
ftruncate($file, ftell($file));
fclose($file);
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
18
michaelsy01[NXSPAM] at informantum dot de
5 years ago
A hint for PHP beginners like me:
The buffered output which is write by fflush() has nothing to do with the output buffer which is initiated by the ob_start() function.
up
-19
jzho327 at cse dot unsw dot edu dot au
21 years ago
Sorry, the note I previously added regarding fflush() has a bug!

when you read file by calling
$fp = fopen("myfile", "a+");

and you wish to read the content, you have to call
rewind($fp) before you attemp to read it. (Silly me) Or else if you tried something like
$fp = fopen("myfile", "a+");
$content = fread($fp);

// show that content is in fact null
if ($content == NULL)
print "but it must be first put to rewind<br>\n";

will result

but it must be first put to rewind.
[new line]

in fact, if you are not careful (like me), and you opened it with
$fp = fopen("myfile", "r+");
$content = fread($fp);
..
// do something with content
..
then you tried to again
$content = fread($fp);
without rewind, you'd get NULL again. This sounds trivial, but if you work with several file resources, with freads and fopens everywhere, you can get easily lost. So becareful.
To Top