lchown

(PHP 5 >= 5.1.3, PHP 7, PHP 8)

lchownBir sembolik bağın sahibini değiştirir

Açıklama

lchown(string $dosyaismi, string|int $kullanıcı): bool

dosyaismi ile belirtilen sembolik bağın sahibini kullanıcı yapar.

Bir sembolik bağın sahibini sadece root değiştirebilir.

Bağımsız Değişkenler

dosyaismi

Sembolik bağın yolu.

kullanıcı

Kullanıcı ismi veya numarası.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - Bir sembolik bağın sahibinin değiştirilmesi

<?php
$hedef
= 'dosya.php';
$bağ = 'dosya.html';
symlink($hedef, $bağ);

lchown($bağ, 8);
?>

Notlar

Bilginize: Dosyaların sunucunun dosya sistemi üzerinden erişilebilir olması gerektiğinden bu işlev uzak dosyalar üzerinde çalışmayacaktır.

Bilginize: Bu işlev Windows sistemlerinde çalışmaz.

Ayrıca Bakınız

  • chown() - Dosyanın sahibini değiştirir
  • lchgrp() - Bir sembolik bağın grubunu değiştirir
  • chgrp() - Dosya grubunu değiştirir
  • chmod() - Dosya kipini değiştirir

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top