PHPCon Poland 2024

fileatime

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

fileatimeDosyaya son erişim zamanını döndürür

Açıklama

fileatime(string $dosyaismi): int|false

Belirtilen dosyaya son erişim zamanını döndürür.

Bağımsız Değişkenler

dosyaismi

Dosya yolu.

Dönen Değerler

Hata durumunda false aksi takdirde dosyaya son erişim zamanını döndürür. Zaman bir Unix zaman damgası olarak döndürülür.

Hatalar/İstisnalar

Başarısızlık durumunda bir E_WARNING çıktılanır.

Örnekler

Örnek 1 - fileatime() örneği

<?php
// Çıktı şöyle bir şey olur:
// birdosya.txt dosyasının son erişim zamanı: December 29 2008 22:16:23.

$dosya = 'birdosya.txt';
if (
file_exists($dosya)) {
echo
"$dosya dosyasının son değişiklik zamanı: " .
date ("F d Y H:i:s.", fileatime($dosya));
}
?>

Notlar

Bilginize:

Bir dosyanın erişim zamanının dosyanın veri blokları okunduğu zaman değiştiği varsayılır. Eğer bir uygulama çok büyük sayıda dosya ve dizine erişerek çalışıyorsa, bu, epeyce bir başarım kaybına sebep olur.

Bazı Unix dosya sistemlerinde böyle uygulamaların başarımını arttırabilmek için erişim zamanının güncellenmesi iptal edilebilmektedir. Böyle dosya sistemlerinde bu işlev kullanışsızdır.

Bilginize:

Zaman çözünürlüğünün dosya sistemine göre farklı olabileceğini unutmayın.

Bilginize: Bu işlevin sonuçları önbelleğe kaydedilir. Daha ayrıntılı bilgi clearstatcache() işlevinde bulunabilir.

İpucu

PHP 5.0.0 sürümünden itibaren bu işlev bazı URL sarmalayıcıları ile kullanılabilmektedir. stat() ailesini destekleyen sarmalayıcıların listesi Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar başlığı altında bulunabilir.

Ayrıca Bakınız

  • filemtime() - Dosyanın değişiklik zamanını döndürür
  • fileinode() - Dosyanın düğüm numarasını döndürür
  • date() - Unix zaman damgasını biçimlendirir

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top