PHPCon Poland 2024

lchgrp

(PHP 5 >= 5.1.3, PHP 7, PHP 8)

lchgrpBir sembolik bağın grubunu değiştirir

Açıklama

lchgrp(string $dosyaismi, string|int $grup): bool

dosyaismi ile belirtilen sembolik bağın grubunu grup olarak değiştirir.

Bir sembolik bağın grubunu keyfi olarak sadece root değiştirebilir; diğer kullanıcılar sadece sahibi oldukları bir sembolik bağın grubunu üyesi oldukları gruplarla değiştirebilirler.

Bağımsız Değişkenler

dosyaismi

Sembolik bağın yolu.

grup

Grup ismi veya numarası.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - Bir sembolik bağın grubunun değiştirilmesi

<?php
$hedef
= 'dosya.php';
$bağ = 'dosya.html';
symlink($hedef, $bağ);

lchgrp($bağ, 8);
?>

Notlar

Bilginize: Dosyaların sunucunun dosya sistemi üzerinden erişilebilir olması gerektiğinden bu işlev uzak dosyalar üzerinde çalışmayacaktır.

Bilginize: Bu işlev Windows sistemlerinde çalışmaz.

Ayrıca Bakınız

  • chgrp() - Dosya grubunu değiştirir
  • lchown() - Bir sembolik bağın sahibini değiştirir
  • chown() - Dosyanın sahibini değiştirir
  • chmod() - Dosya kipini değiştirir

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top