PHP 8.1.28 Released!

is_writeable

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

is_writeableDosya yazılabilir kipteyse bunu doğrular

Açıklama

dosya mevcut ve yazılabilir ise true döndürür. dosya olarak bir dizin belirtilirse dizinin yazılabilirliğine bakılır.

PHP'nin dosyaya http sunucusunu çalıştıran kullanıcının kimliği (çoğunlukla 'nobody') ile erişebileceği unutulmamalıdır.

Bağımsız Değişkenler

dosya

Yazılabilirliği sınanacak dosya veya dizin.

Dönen Değerler

dosya mevcut ve yazılabilir ise true döner.

Hatalar/İstisnalar

Başarısızlık durumunda bir E_WARNING çıktılanır.

Örnekler

Örnek 1 - is_writable() örneği

<?php
$dosya
= 'test.txt';
if (
is_writable($dosya)) {
echo
'Dosyaya yazılabilir';
} else {
echo
'Dosya yazılabilir kipte değil';
}
?>

Notlar

Bilginize: Bu işlevin sonuçları önbelleğe kaydedilir. Daha ayrıntılı bilgi clearstatcache() işlevinde bulunabilir.

İpucu

PHP 5.0.0 sürümünden itibaren bu işlev bazı URL sarmalayıcıları ile kullanılabilmektedir. stat() ailesini destekleyen sarmalayıcıların listesi Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar başlığı altında bulunabilir.

Ayrıca Bakınız

  • is_readable() - Bir dosyanın mevcut ve okunabilir olup olmadığını söyler
  • file_exists() - Bir dosya veya dizinin mevcut olup olmadığına bakar
  • fwrite() - Dosyaya ikil kipte yazar

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
22
hsh at autowise dot dk
7 years ago
A tiny benefit of using is_writeable() instead of is_writable() is that is_writable() will pollute search results when searching source code for files containing the word "table".

Writeable is an alternative and not as frequently used (but still absolutely correct) spelling of writable.
To Top