Dutch PHP Conference 2021 - Call for Papers

is_readable

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

is_readableBir dosyanın mevcut ve okunabilir olup olmadığını söyler

Açıklama

is_readable ( string $dosyaismi ) : bool

Bir dosyanın mevcut ve okunabilir olup olmadığını söyler.

Değiştirgeler

dosyaismi

Dosyanın yolu.

Dönen Değerler

dosyaismi ile belirtilen dosya mevcutsa ve okunabilirse true aksi takdirde false döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - is_readable() örneği

<?php
$dosya 
'dnm.txt';
if (
is_readable($dosya)) {
    echo 
'Dosya okunabilir';
} else {
    echo 
'Dosya okunamaz';
}
?>

Notlar

PHP'nin sadece HTTP sunucusunun aidiyetinde çalıştığı kullanıcının sahibi olduğu dosyalara erişebildiğini aklınızdan çıkarmayın. Güvenli kip sınırlamaları PHP 5.1.5 öncesinde hesaba katılmaz.

Bilginize: Bu işlevin sonuçları önbelleğe kaydedilir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için clearstatcache() işlevine bakınız.

İpucu

PHP 5.0.0 sürümünden itibaren bu işlev bazı URL sarmalayıcıları ile kullanılabilmektedir. stat() ailesini destekleyen sarmalayıcıların listesini Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar başlığı altında bulabilirsiniz.

Bilginize:

Sınama etkin kullanıcı veya grup kimliği ile değil gerçek kullanıcı veya grup kimliği ile yapılır.

Ayrıca Bakınız

  • is_writable() - Bir dosyanın yazılabilir olup olmadığını söyler
  • file_exists() - Bir dosya veya dizinin mevcut olup olmadığına bakar
  • fgets() - Dosya tanıtıcısından bir satır döndürür

add a note add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
10
jo at durchholz dot org
14 years ago
DrTebi at yahoo dot com is wrong. is_readable() checks whether you can do file_get_contents() or similar calls, no more, no less. If the location given returns a 500 or 403 error, you can still read() that (you'll simply get the error page), but it's still read()able. Using is_readable to check the validity of a URL is simply the wrong function.
up
1
pgl at yoyo dot org
11 years ago
Note that is_readable() will return false for streams, eg, php://stdin.
up
0
arikan134 at gmail dot com
5 years ago
is readable recursively. Check all sub directories and files readable
<?php
function is_readable_r($dir) {
    if (
is_dir($dir)) {
        if(
is_readable($dir)){
           
$objects = scandir($dir);
            foreach (
$objects as $object) {
                if (
$object != "." && $object != "..") {
                    if (!
is_readable_r($dir."/".$object)) return false;
                    else continue;
                }
            }   
            return
true;   
        }else{
            return
false;
        }
       
    }else if(
file_exists($dir)){
        return (
is_readable($dir));
       
    }
}

?>
up
-36
Anonymous
15 years ago
Sometimes in situations where file_exists fails (returns false even though the file does exist) stat will work.
To Top