fileowner

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

fileownerDosya sahibini döndürür

Açıklama

fileowner(string $dosyaismi): int|false

Dosya sahibini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

dosyaismi

Dosya yolu.

Dönen Değerler

Hata durumunda false aksi takdirde dosyanın sahibinin kullanıcı kimliği döner. Sayısal biçemde dönen kullanıcı kimliğinden kullanıcı ismini elde etmek için posix_getpwuid() işlevini kullanabilirsiniz.

Hatalar/İstisnalar

Başarısızlık durumunda bir E_WARNING çıktılanır.

Örnekler

Örnek 1 - Bir dosyanın sahibinin bulunması

<?php
$dosya
= 'index.php';
print_r(posix_getpwuid(fileowner($dosya)));
?>

Notlar

Bilginize: Bu işlevin sonuçları önbelleğe kaydedilir. Daha ayrıntılı bilgi clearstatcache() işlevinde bulunabilir.

İpucu

PHP 5.0.0 sürümünden itibaren bu işlev bazı URL sarmalayıcıları ile kullanılabilmektedir. stat() ailesini destekleyen sarmalayıcıların listesi Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar başlığı altında bulunabilir.

Ayrıca Bakınız

  • filegroup() - Dosyanın sahibi olan grubu döndürür
  • stat() - Bir dosya hakkında bilgi döndürür
  • posix_getpwuid() - Kullanıcı kimliği belirtilen kullanıcı hakkında bilgi döndürür
add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
12
dazoe
13 years ago
Remember to use if(fileowner(...) === FALSE) instead of if(!fileowner()) or if(fileowner() == FLASE) because if the owner was "root" it would return 0.
up
9
Anonymous
18 years ago
Small note: the function resolves symbolic links. That is, if the link is created by user 999 and maps to a file owned by user 666, this function returns 666 :(
up
7
chris at ocproducts dot com
4 years ago
This function will always return 0 on Windows, because Windows does not support numeric user IDs.
To Top