fsync

(PHP 8 >= 8.1.0)

fsyncSynchronizes changes to the file (including meta-data)

Açıklama

fsync(resource $stream): bool

This function synchronizes changes to the file, including its meta-data. This is similar to fflush(), but it also instructs the operating system to write to the storage media.

Bağımsız Değişkenler

stream

Dosya tanıtıcısı geçerli olmalı ve fopen() veya fsockopen() tarafından başarıyla açılmış bir dosya için döndürülmüş olmalıdır (ve henüz fclose() tarafından kapatılmamış olmalıdır).

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 fsync() example

<?php

$file
= 'test.txt';

$stream = fopen($file, 'w');
fwrite($stream, 'test data');
fwrite($stream, "\r\n");
fwrite($stream, 'additional data');

fsync($stream);
fclose($stream);
?>

Ayrıca Bakınız

  • fdatasync() - Synchronizes data (but not meta-data) to the file
  • fflush() - Çıktıyı bir dosyaya boşaltır

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
12
Dave Gebler
2 years ago
Two points worth noting:

1. fsync() is not suitable for high throughput, use it only when the durability of a file write really matters to you.

2. fsync() includes an implicit call to fflush() so you don't need to manually flush before you sync.
To Top