PHP 8.1.28 Released!

filectime

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

filectimeDosyanın dosya düğümü değişiklik zamanını döndürür

Açıklama

filectime(string $dosyaismi): int|false

Belirtilen dosyanın dosya düğümü değişiklik zamanını döndürür.

Bağımsız Değişkenler

dosyaismi

Dosya yolu.

Dönen Değerler

Belirtilen dosyanın son dosya düğümü değişiklik zamanını döndürür. Hata durumunda false döner. Zaman bir Unix zaman damgası olarak döndürülür.

Hatalar/İstisnalar

Başarısızlık durumunda bir E_WARNING çıktılanır.

Örnekler

Örnek 1 - filectime() örneği

<?php
// Çıktı şöyle bir şey olur:
// birdosya.txt dosyasının son değişiklik zamanı: December 29 2008 22:16:23.

$dosya = 'birdosya.txt';
if (
file_exists($dosya)) {
echo
"$dosya dosyasının son değişiklik zamanı: " .
date ("F d Y H:i:s.", filectime($dosya));
}
?>

Notlar

Bilginize:

Çoğu Unix dosya sisteminde dosya düğümü verisi değiştiğinde, yani, dosya izinleri, dosyanın sahibi veya grubu ya da diğer temel verileri değiştiğinde dosya değişmiş sayılır. Ayrıca, (sitenizin son güncellendiği tarihi belirtmek isterseniz) filemtime() ve fileatime() işlevlerine de bakınız.

Bilginize:

Bazı Unix belgelerinde bir dosyanın dosya düğümü değişiklik zamanı dosyanın oluşturuluş zamanı olarak gösterilir. Bu yanlıştır. Çoğu Unix dosya sisteminde Unix dosyaları için bir oluşturulma zamanı mevcut değildir.

Bilginize:

Zaman çözünürlüğünün dosya sistemine göre farklı olabileceğini unutmayın.

Bilginize: Bu işlevin sonuçları önbelleğe kaydedilir. Daha ayrıntılı bilgi clearstatcache() işlevinde bulunabilir.

İpucu

PHP 5.0.0 sürümünden itibaren bu işlev bazı URL sarmalayıcıları ile kullanılabilmektedir. stat() ailesini destekleyen sarmalayıcıların listesi Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar başlığı altında bulunabilir.

Ayrıca Bakınız

  • filemtime() - Dosyanın değişiklik zamanını döndürür

add a note

User Contributed Notes 9 notes

up
14
StevieMc at example dot com
17 years ago
This method gets all the files in a directory, and echoes them in the order of the date they were added (by ftp or whatever).

<?PHP
function dirList ($directory, $sortOrder){

//Get each file and add its details to two arrays
$results = array();
$handler = opendir($directory);
while (
$file = readdir($handler)) {
if (
$file != '.' && $file != '..' && $file != "robots.txt" && $file != ".htaccess"){
$currentModified = filectime($directory."/".$file);
$file_names[] = $file;
$file_dates[] = $currentModified;
}
}
closedir($handler);

//Sort the date array by preferred order
if ($sortOrder == "newestFirst"){
arsort($file_dates);
}else{
asort($file_dates);
}

//Match file_names array to file_dates array
$file_names_Array = array_keys($file_dates);
foreach (
$file_names_Array as $idx => $name) $name=$file_names[$name];
$file_dates = array_merge($file_dates);

$i = 0;

//Loop through dates array and then echo the list
foreach ($file_dates as $file_dates){
$date = $file_dates;
$j = $file_names_Array[$i];
$file = $file_names[$j];
$i++;

echo
"File name: $file - Date Added: $date. <br/>"";
}

}
?>

I hope this is useful to somebody.
up
3
faketruth at yandex dot ru
8 years ago
If you need file creation time on Mac OS X:

<?php
if ($handle = popen('stat -f %B ' . escapeshellarg($filename), 'r')) {
$btime = trim(fread($handle, 100));
echo
strftime("btime: %Y.%m.%d %H:%M:%S\n", $btime);
pclose($handle);
}
?>
up
2
m dot rabe at directbox dot com
14 years ago
Under Windows you can use fileatime() instead of filectime().
up
2
javi at live dot com
15 years ago
Filemtime seems to return the date of the EARLIEST modified file inside a folder, so this is a recursive function to return the date of the LAST (most recently) modified file inside a folder.

<?php

// Only take into account those files whose extensions you want to show.
$allowedExtensions = array(
'zip',
'rar',
'pdf',
'txt'
);

function
filemtime_r($path)
{
global
$allowedExtensions;

if (!
file_exists($path))
return
0;

$extension = end(explode(".", $path));
if (
is_file($path) && in_array($extension, $allowedExtensions))
return
filemtime($path);
$ret = 0;

foreach (
glob($path."/*") as $fn)
{
if (
filemtime_r($fn) > $ret)
$ret = filemtime_r($fn);
// This will return a timestamp, you will have to use date().
}
return
$ret;
}

?>
up
2
coolkoon at gmail dot com
13 years ago
You should avoid feeding the function files without a path. This applies for filemtime() and possibly fileatime() as well. If you omit the path the command will fail with the warning "filectime(): stat failed for filename.php".
up
1
website at us dot kaspersky dot com
16 years ago
Line 37 of the code above has an error.

echo "File name: $file - Date Added: $date. <br/>"";

There is an extra " after the <br/> that needs to be deleted in order for this code to work.
up
1
chuck dot reeves at gmail dot com
16 years ago
filectime running on windows reading a file from a samba share, will still show the last modified date.
up
0
soapergem at gmail dot com
14 years ago
Note that on Windows systems, filectime will show the file creation time, as there is no such thing as "change time" in Windows.
up
-1
laurent dot pireyn at wanadoo dot be
22 years ago
If you use filectime with a symbolic link, you will get the change time of the file actually linked to. To get informations about the link self, use lstat.
To Top