fileinode

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

fileinodeDosyanın düğüm numarasını döndürür

Açıklama

fileinode ( string $dosyaismi ) : int

Dosyanın düğüm numarasını döndürür.

Değiştirgeler

filename

Dosya yolu.

Dönen Değerler

Hata durumunda FALSE aksi takdirde dosyanın düğüm numarasını döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - Bir dosyanın düğüm numarasının geçerli dosya ile karşılaştırılması

<?php
$dosya 
'index.php';
if (
getmyinode() == fileinode($dosya)) {
    echo 
'Geçerli dosyayı sınıyorsunuz.';
}
?>

Notlar

Bilginize: Bu işlevin sonuçları önbelleğe kaydedilir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için clearstatcache() işlevine bakınız.

İpucu

PHP 5.0.0 sürümünden itibaren bu işlev bazı URL sarmalayıcıları ile kullanılabilmektedir. stat() ailesini destekleyen sarmalayıcıların listesini Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar başlığı altında bulabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

  • getmyinode() - Çalışan betiğin dosya düğümü numarasını döndürür
  • stat() - Bir dosya hakkında bilgi döndürür

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
sofe2038 at gmail dot com
3 months ago
As documented in https://www.php.net/manual/en/function.stat.php#refsect1-function.stat-returnvalues:
> On Windows, as of PHP 7.4.0, this is the identifier associated with the file, which is a 64-bit unsigned integer, so may overflow. Previously, it was always 0.

It appears that fileinode shares the same underlying implementation.
To Top